Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферати українською: Філософія

Реферат Розвиток концепту «маска» в афроамериканського літературному дискурсі

Є. У. Шустрова Поняття маски, з погляду, можна вважати однією з початкових символів будь-якої культури. Маско здавна асоціювалася з духами природи, добро і зло, самим людиною, його емоціями й задатками, шляхетністю і пороком. У нашого дослідження образ маски набуває особливу роль силу кількох причин. По-перше, маска часто асоціюється з Африкою, стає однією з символів Чорного континенту. По-друге, починаючи з епохи Ренесансу і Просвітництва твори афроамериканців, крім традиційного описи подій, ...
Реферати українською: Філософія

Реферат Розвиток концепту «маска» в афроамериканського літературному дискурсі

Є. У. Шустрова Поняття маски, з погляду, можна вважати однією з початкових символів будь-якої культури. Маско здавна асоціювалася з духами природи, добро і зло, самим людиною, його емоціями й задатками, шляхетністю і пороком. У нашого дослідження образ маски набуває особливу роль силу кількох причин. По-перше, маска часто асоціюється з Африкою, стає однією з символів Чорного континенту. По-друге, починаючи з епохи Ренесансу і Просвітництва твори афроамериканців, крім традиційного описи подій, ...
Реферати українською: Філософія

Реферат Проблема двоїстості людської природи в філософської антропології, російської релігійної філософії і теології

М. А. Єршова Предметом цього дослідження обрана проблема двоїстості людської природи. Перше питання, який постає перед дослідником, це питання про вибір філософських систем для аналізу, бо охопити усе різноманіття філософських дискурсів з цієї проблеми неможливо. Інтуїція дозволяє сумнів щодо користь філософської антропології від імені її найвизначніших розробників — М. Шелера , Х. Плеснера , А. Гелена цілого ряду інших мислителів. Це — по-перше. По-друге, на користь російської релігійної фі...
Реферати українською: Філософія

Реферат Культура гендерного партнерства

Є. З. Баразгова , Т. І. Агинская Стаття присвячена питанням методології дослідження культури гендерного партнерства історія цивілізацій. Автори виводять визначення поняття «гендерну партнерство» і убудовують їх у категоріальний ряд гендерних досліджень. Аналіз культури гендерного партнерства проводиться з урахуванням поділу М. Вебером історичного й будь-якого соціологічного ідеальних типів. Культура гендерних відносин розглядається системою цінностей партнерів. Ілюстрацією запропонованого п...
Реферати українською: Філософія

Реферат Про сутність любові

З. У. Омарбекова Від Эмпедокла і Платона до Августина і Пико справи Мирандолы , Гегеля і Шеллінга, екзистенціалізму і глибинної психології любов займала одна з центральних місць у онтології. Життя — це актуальне буття, а любов — рушійна сила життя. У цих двох положеннях виражена онтологічна природа любові. Без любові буття не стає актуальним. Вона спонукає усе, що є, би бути великим, чим є. Життя знаходить свою природу у людському досвіді любові. Тільки усвідомлюючи ставлення любові до бу...