Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферати українською: Банківська справа

Реферат Оцінка ринку іпотечного кредитування Республіки Татарстан

ЗмістЗапровадження 1. Теоретичні аспекти дослідження іпотечного кредитування 1.1 Історичні передумови розвитку іпотечного ринку 1.2 Нормативно-правове регулювання іпотечного кредитування 1.3 Моделі сучасного іпотечного кредитування 2. Аналіз стану іпотечного ринку на РТ 2.1 Сучасне стан іпотечного ринку 2.2 Доступність житла як основний чинник попиту банківські іпотечні кредити 2.3 Оцінка доступності житла в Нефтекамске 3. Перспективи розвитку іпотечного кредитування 3.1 Стратегія розвит...
Реферати українською: Банківська справа

Реферат Джерела інформації та консультації для інвесторів. Види інформації та способи її використання

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ ПЕНЗЕНСКАЯ ДЕРЖАВНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ЕКОНОМІКИ Реферат Джерела інформації та консультації для інвесторів. Види інформації та спосіб її. Автор роботи Зеленова І.П. Спеціальність: 080502 « Економіка і управління для підприємства (у машинобудуванні) » Група 05ЭМ1в ...
Реферати українською: Банківська справа

Реферат Страховий менеджмент

СОДЕРЖАНИЕ Страхування – це... Сутність і функції страхування Роль страхування у сучасних умовах Страхова компанія. Функції страхової компанії Організація та інформаційний процес управління. Функції управління Процес ухвалення рішення Моделі та фізичні методи прийняття рішень ВЫВОД Список літератури 1. СТРАХУВАННЯ Страхування — економічна категорія, система економічних відносин, куди входять сукупність форм і методів форми рования цільових фондів коштів і їх використання відшкодув...
Реферати українською: Банківська справа

Реферат Розширення виробництва хліба

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ КУРГАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра «Фінанси і кредиту» Тема: Розширення обсягів виробництва хліба «Залізничний» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Дисципліна Інвестиції Студент групи Еге -4710 Гарматюк К.К . Напрям (521600) Економіка Спеціальність (060800) Фінанси і кредиту Керівник канд . экон . наук, доц . Петрова В.П. Комісія канд . экон . наук, доц . Петрова В.П. ст. преп. Шумкова А.М. Дата захисту Оцінка Курган 2003 С...
Реферати українською: Банківська справа

Реферат Методологічні основи інвестування, економічна сутність і форми

Конспект лекцій з предмета: «Інвестування» Методологічні основи інвестування, економічна суть і стала форми. 1. Поняття інвестицій, інвестиційної діяльності. 2. Форми інвестицій. 3. Інвестиційний процес та її стадії. 4. Інвестиційний ринок. Інфраструктура ринку інвестиційних товарів. 5. Правове і макроекономічне регулювання інвестиційної діяльності. 1. Поняття інвестицій, інвестиційної діяльності. У 90-х роках з початком трансформації економіки економічну літературу, і ...