Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферати українською: Банківська справа

Реферат Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарського страхування на прикладі ВАТ "Сервіс"

ЗмістЗапровадження1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХУВАННЯ1.1 Сутність і функціїстрахування1.2 Огляд ринкустрахування Російській Федерації на етапі1.3 Правове регулювання у сферістрахування2. Организационно-экономическая характеристика господарства2.1 Природно-климатические умови і географічнемісцезнаходження2.2 Основніекономічні показники та його характеристика3. Проблемирозвитку страхув...
Реферати українською: Банківська справа

Реферат Удосконалення валютних операцій

ЗмістЗапровадженняГлава 1.Теоретичні аспекти проведення валютних операцій біля РосійськоїФедерації1.1 Правова основа проведення валютних операцій1.2Сутність і класифікація валютних операцій1.3 Валютні ризикиГлава 2. Аналізвалютних операцій з прикладу Ощадного банку Російської Федерації2.1 Коротка характеристика Ощадбанку РФ2.2Відкриття і ведення рахунків юридичних і фізичних осіб, у іноземній валюті2.3 Захо...
Реферати українською: Банківська справа

Реферат Аудит ризику у бізнесі

Реферат на задану тему: Аудит ризику у бізнесі Ризик у бізнесі представляє собою дії суб'єктів добродії рювання у неясній , невизначеній обстановці . Ризикувати можна лише у тихий випадках , коли можливий успіх й коли позитивний результат ризику має закономірний характер. Причинами ризику є невизначеність , випадковість й про тидія , котрі є об'єктами аудиту при вивченні ризику . Невизначеність — наслідок незнання , тобто ...
Реферати українською: Банківська справа

Реферат Трудові відносини з іноземним елементом та джерела їх регулювання

Трудові відносини із " іноземним елементом " та джерела їхнього регулювання Міждержавна міграція працівників , тимчасові відрядження за кордон, виконання робіт на фіксованих морських устатку ваннях з видобування корисних копалин , переміщення пра цівників транспорту територіями різних держав, виконання представницьких функцій , зайняття підприємницькою діяль ністю в інших державах привели до необхідності врегулювати труд...