Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Інвестиції та інвестиційна діяльністьОглавление :
Запровадження Більшість: Глава 1. Поняття інвестицій: Поняття інвестицій Чинники, що визначають загальні принципи та художні засоби регулювання інвестицій Глава 2. Поняття інвестиційної діяльності: 2.1. Інвестиційний процес та її учасники 2.2. Характеристика інвестиційного ринку Укладання Список використаної літератури Запровадження
Актуальність теми дослідження. Сучасне розуміння й основне значення інвестицій і інвестиційного процесу, які у за всіх часів і всіх народів, для економіки складається й зростає розвитком ринку. Після формування національних героїв і міжнародних ринків на інвестиції та інвестиційний процес набувають непроминуще значення для національної та світової економіки. Інакше кажучи, основу сучасної ринкової економіки всіх країн і світова економіки загалом становлять відносини, пов'язані з інвестуванням у виробництві потребує матеріальних та духовні цінності. Зовнішня інвестиційна політику держави з погляду є створення сприятливого правового клімату для іноземних інвестицій, що припускає використання национально-правового регулювання, национально-правовых форм і норми (законів та інших нормативних актів), і навіть відповідно міжнародно-правового регулювання, міжнародно-правових форм і норми (двосторонніх і багатосторонніх договорів і угод). Мета і завдання роботи. Мета цієї праці полягає у визначенні інвестицій та інвестиційної діяльності. Досягнення поставленої мети перетвориться на рефераті вирішуються такі приватні завдання: дати поняття інвестицій; розглянути чинники, що визначають загальні принципи та художні засоби регулювання інвестицій; розглянути інвестиційний процес та її учасників; дати характеристику інвестиційного ринку. Об'єкт дослідження – на інвестиції та інвестиційна діяльність. Предметом дослідження є відносини, пов'язані з визначенням інвестицій та інвестиційної діяльності. Більшість
Глава 1. Поняття інвестицій
Поняття інвестицій
Під інвестицією слід розуміти передачу коштів чи іншого майна в грошову оцінку однією особою, іменованим інвестором, іншій юридичній особі - реципієнту інвестицій з метою добування прибутку. Інвестиції пов'язані з здійсненням інвестором свого речового права. Однією форму захисту речового права є реєстрацію. З реєстрацією інвестицій пов'язано визнання статусу тієї чи іншої особи як інвестора. Російське законодавство зовсім позбавлений чітких вказівок, які юридичні дії лежать у підставі визнання в одного чи іншої особи статусу інвестора і від якого моменту можна говорити про право право на захист особи як инвестора1 . Коли йдеться про прямих іноземних інвестицій, для іноземних інвесторів прямо обмовляється їх декларація про відшкодування збитків, заподіяного їм внаслідок незаконних діянь (бездіяльності) державні органи, органів місцевого самоврядування чи посадових осіб цих органів, відповідно до цивільного законодавства. Таке саме становище діє й у російських інвесторів, інвестиційна діяльність яких регулюється Федеральним законом від 25 лютого 1999 р. № 39-ФЗ "Про інвестиційної діяльність у Російської Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень" (п. 1 ст. 15)2. Механізм захисту прав іноземного особи, передбачений у міжнародних договорах й у російському міжнародне право, забезпечує передбачуваність судових і арбітражних рішень. Водночас у міжнародні договори виділяється така категорія, як інвестиційний суперечка, під яким розуміється суперечка, характеризується особливим субъектным складом (змагання з участю держави, органів держави й особи іншої іноземної держави) і предметом (інвестиції). А відсутність у російському законодавстві точного визначення інвестицій як предмета інвестиційних відносин створює передумови для дискримінації російських інвесторів стосовно иностранным1 .
Чинники, що визначають загальні принципи та фізичні методи регулювання інвестицій
Основну роль регулюванні інвестицій грає законодавство. У цьому для російського законодавства загальним принципом правовим регулюванням інвестицій був частиною їхнього регулювання виключно на федеральному уровне2 . Регулювання іноземних інвестицій лише на рівні суб'єктів Федерації, зокрема реєстрація комерційних підприємств із іноземним капіталом, суперечило основним початкам регулювання інвестицій, закріпленим в действовавшем тоді Законі про іноземних інвестицій й у міжнародні договори. Відповідно до цих початкам певні у договорі зобов'язання держави за надання режиму, регулюва...Сторінка 1 з 5 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Державне регулювання іноземних інвестицій в РФ
  • Реферат на тему: Проблема інвестицій у сучасному світі
  • Реферат на тему: Міжнародне регулювання іноземних інвестицій
  • Реферат на тему: Іноземні інвестиції в Росії 6
  • Реферат на тему: Аналіз джерел іноземних інвестицій в економіку Росії