Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Використання різніх Видів наочності у процесі Формування лексічної компетенціїМіністерство освіти й науки України Кіровоградський державний педагогічний університет імені У. Винниченка Кафедра германської філології
Курсова робота на задану тему: " Використання різних видів наочності у процесі формування лексичної компетенції "
Студентки 41 групи Факультету іноземних мов Бєлоглазової Юлії Олександрівни Науковий керівник : кандидат педагогічних наук, доцент, Труханівського Т.І .
Кіровоград-2009 Зміст
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Особливості навчання лексичного матеріалу 1.2 Зміст та формування лексичної компетенції 1.2.1 Критерії відбору лексичних мінімумів 1.2.2 Мета формування лексичної компетенції 1.3 Формування лексичної складової соціолінгвістичної компетенції Розділ 2. Практична частина дослідження 2.1 Комплекс вправ для формування лексичної компетенції 2.2Способи використання наочності на етапі ознайомлення 2.3 Типи наочності для контролю лексичних знань під час уроків англійської мови Список використаної літератури Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4
Вступ
Навчання англійської мови , як засобу спілкування вимагає цілеспрямованої уваги . Неможливо вивчати мову не знаючи слів . Лексична одиниця - ядро мови . Правильне вживання лексики та насичений словниковий запас це - ключ до вільного іншомовного спілкування . Постає запитання: як найефективніше та найшвидше вивчати слова. А щоб досягти успіху та отримати результат потрібно ефективно сформувати лексичну компетенцію учнів . Таким чином був обрана наступна тема: " Використання різних видів наочності у процесі формування лексичної компетенції ". Актуальність тими полягає у бо за допомогою дослідження даної тими, критичного аналізу та порівняння із відомими уже підходами можливо виокремити ефективні способи використання різних видів наочності у формуванні лексичної компетенції на різних етапах навчання . Предмет дослідження - доцільність та результативність застосування наочності , як окремого способу, та у поєднані із іншими под годину ознайомлення та автоматизації дій із лексичним матеріалом . Об'єкт дослідження - різноманітні види наочності , способи їхнього використання у процесі формування лексичної компетенції . Розділ 1. Теоретичні основи дослідження
1.1 Особливості навчання лексичного матеріалу
Навчання англійської мови посідає одне із провідних місць у загальному навчанні учнів та і взагалі у всебічному розвитку . Знання іноземної мови поєднується з знанням слів , у тому годину як володіння мовою - із лексичними навичками . Отже лексичні навички слід розглядати як найважливіший компонент змісту навчання іноземної мови , а їхнього формування саме й є метою навчання лексичного матеріалу . [9, с.92 ] А щоб навчання було б ефективним та підібрані методи відповідали потребам учнів , процес засвоєння лексичного матеріалу поділяється на етапи . Таким чином виділяють : 1) етап ознайомлення учнів із новими лексичними одиницями ; 2) етап автоматизації дій учнів із новими лексичними одиницями , де розрізняють : а) автоматизацію на рівні словоформи , вільного словосполучення та фрази , речення , б) автоматизацію на понадфразовому рівні - діалогічної чи монологічної єдності . Ознайомлення із новими лексичними одиницями починається із семантизації - розкритя значення нових слів . Способи семантизації поділяють на перекладні та безперекладні . До безперекладних відносяться : наочна семантизація ( демонстрація малюнків , предметів , діапозитивів , картин, жестів , рухів тощо), мовна семантизація , дефініція , тлумачення . [9, с.95 ] Наочність може бути зображальною та предметною . Окремі способи мають свої переваги й недоліки й виділити один найефективніший неможливо . Слова англійської мови відрізняються за формою , значенням , сполучуваністю , виражають предмети чи абстрактні явища . Тому спосіб семантизації доцільно добирати до окремого слова, чи групи слів . Ефективне ...Сторінка 1 з 10 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Використання віршованіх творів у процесі Формування англомовної граматічної ...
  • Реферат на тему: Рольова гра як метод Формування англомовної соціокультурної компетенції учн ...
  • Реферат на тему: Спеціфіка Використання наочності в Период навчання грамоти
  • Реферат на тему: Навчання лексіці на початкових етапі
  • Реферат на тему: Засоби зорової наочності при вівченні іноземної мови