Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Поняття, зміст і форми інвестиційРеферат : .
Зміст:
1. Сутність поняття "інвестиції"
2. Економічне утримання і форми інвестицій
1. Сутність поняття "інвестиції"
Економічна діяльність окремих суб'єктів господарювання і країни загалом значною мірою характеризується обсягом і формами здійснюваних інвестицій. Термін "інвестиції" походить від латинського слова " invest ", що означає "вкладати". У найбільш широкої трактуванні інвестиції є вкладення капіталу з наступного його збільшення. У цьому приріст капіталу має вистачати.
Джерелом приросту капіталу і рушійним мотивом здійснення інвестицій є отримувана від нього прибуток.
Характеризуючи економічну сутність інвестицій, треба сказати, що у сучасну літературу цей термін іноді трактується помилково і дуже вузько.
Найбільш типова помилка у тому, під інвестиціями розуміється будь-яке вкладення коштів, що може і приводити ні з зростанню капіталу, ні з отримувати прибутки. До них часто ставляться звані "споживчі інвестиції" (купівля телевізорів, автомобілів, квартир, дач тощо.), котрі за своєму економічному змісту до інвестицій не ставляться - кошти на придбання цих товарів витрачаються у разі на безпосереднє довгострокове споживання (якщо це не переслідує мети наступної перепродажу).
Найчастіше терміни "капітальні вкладення" і "інвестиції" розглядаються як синоніми. Інвестиції у разі розглядаються як вкладення засобів у відтворення основних фондів (будинків, устаткування, транспортних засобів тощо.). Разом про те, інвестиції можуть здійснюватись і в оборотні активи, й у різні фінансові інструменти (акції, облігації тощо.), й у окремі види нематеріальних активів (придбання патентів, ліцензій, "ноу-хау" тощо.). Отже, капітальні вкладення є як вузьким поняттям і може розглядатися лише як із форм інвестицій, але як їх аналог.
Багато визначеннях інвестицій відзначається, що є вкладенням коштів. З цієї трактуванням цього терміна теж не можна погодитися. Інвестування капіталу може здійснюватися у грошової, а й у інших форм - рухомого і нерухомого майна, різних фінансових інструментів (надто цінних паперів), нематеріальних активів тощо.
І, нарешті, у низці визначень відзначається, що інвестиції є довгострокове вкладення коштів. Безумовно, окремі форми інвестицій (насамперед, капітальні вкладення) мають довгостроковий характер, проте інвестиції можуть і короткостроковими (наприклад, короткострокові фінансові вкладення акції, ощадні сертифікати тощо.).
Інвестиції - спосіб вкладення капіталу, що має забезпечити зберегти його чи зростання, чи принести позитивну величину доходу.
Вільні кошти - не інвестиції, оскільки цінність готівки то, можливо "з'їдена" інфляцією і вони можуть забезпечити ніякого доходу. Якщо таку саму суму коштів помістити на ощадний рахунок у банку, їх може бути інвестиціями, оскільки рахунок гарантує певний дохід.
Отже, інвестиції — це будь-яке майно, включаючи кошти, цінних паперів, обладнання та результати інтелектуальної діяльності, належать інвестору на праві власності, чи іншому речовому праві, і майнових права, вкладені інвестором в об'єкти інвестиційної діяльність у цілях одержання прибутку (доходу) і (чи) досягнення іншого відчутного результату.
Під інвестором розуміється обличчя (юридичні і особи, держава робить у особі уповноважених органів прокуратури та його адміністративно-територіальні одиниці від імені уповноважених органів), яке здійснює інвестиційного розвитку у різних формах.
Інакше кажучи, інвестори - це суб'єкти інвестиційної діяльності, котрі приймають рішення по інвестиційної роботи і здійснюють інвестиції.
Інвестиційний менеджмент — управління інвестиційної діяльністю як і масштабах держави та її територій, і у окремих суб'єктів господарювання, з метою ефективнішого використання наявних і залучуваних інвестиційних ресурсів.
Завдання інвестиційного менеджменту: 1) зростання виробничого та скорочення економічної потенціалу підприємства у результаті ефективної інвестиційної діяльності; 2) максимізація фінансової віддачі інвестицій; 3) Оптимізація інвестицій; 4) мінімізація ризику під час здійснення інвестиційного проекту; 5) Забезпечення фінансової стійкості й платёжеспособности підприємства у процесі здійснення інвестиційної діяльності; 6) Изыскание шляхів прискорення реалізацій інвестиційних проектів.
Основних напрямів інвестування підприємств є та...Сторінка 1 з 4 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Сутність і види інвестицій
  • Реферат на тему: Інвестиційний криза в російській економіці. Основні фактори, що викликали ...
  • Реферат на тему: Інвестиції та інвестиційна політика
  • Реферат на тему: Визначення інвестицій та їх економічний зміст
  • Реферат на тему: Економічна сутність інвестицій та та інвестиційних проектів