Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Фінансові інвестиції підприємства 2КУРСОВАЯ РОБОТА
ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ МЕТА, ПЛАНИ І СПОСОБИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ .
Виконавець грн. ФКз-07 , Петрова СР
Науковий керівник . Есеева АВ
іркутськ, 2009 СОДЕРЖАНИЕ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3 ІНВЕСТИЦІЇ 1.1. Визначення інвестицій 4 1.2. Ознаки інвестицій 5 1.3. Поняття інвестицій 6 1.4. Види інвестицій 8 1.5. Класифікація інвестицій 11 1.6. Цілі інвестування 15 2. Інвестиційна діяльність підприємства 2.1. Економічна суть і стала значення інвестицій 18 2.2. Інвестиційний процес 26 2.3. Інвестиційна політика підприємства 27 2.4. Ризики інвестування 28 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ 30 ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Сучасне розуміння й основне значення інвестицій і інвестиційного процесу, які у за всіх часів і всіх народів, для економіки складається й зростає розвитком ринку. Після формування національних інтересів та міжнародних ринків на інвестиції та інвестиційний процес набувають невигубне диво для національної та світової економіки. Інакше кажучи, основу сучасної ринкової економіки всіх країн і світова економіки загалом становлять відносини, пов'язані з інвестуванням у виробництві потребує матеріальних та духовні цінності. Зовнішня інвестиційна політику держави з погляду є створення сприятливого правового клімату для іноземних інвестицій, що припускає використання национально-правового регулювання, национально-правовых форм і норми (законів та інших нормативних актів), і навіть відповідно міжнародно-правового регулювання, міжнародно-правових форм і норми (двосторонніх і багатосторонніх договорів і угод). Кожне підприємство (фірма) функціонує трапилося в ринковій економіці як країни відособлена (щодо й цілком) економічно виробнича одиниця. Результатом репродуктивного (здатних самовідтворення) функціонування підприємств, відособлених економічно і взаємозалежних під час створення матеріальних благ й нових послуг, є індивідуальне відтворення. Для господарську діяльність підприємство повинен мати інвестиційні ресурси, що у постійному русі. Аналізу цих запитань і присвячена дана робота. У цьому курсової роботі ми відкриємо економічний зміст інвестицій та інвестиційної діяльність у сучасної Росії, розглянемо засадничі поняття, що характеризують інвестиційний процес. 1. Інвестиції
1.1. Визначення інвестицій
У сучасному економічної літературі, присвяченій фінансових аспектів функціонування економіки, інвестиції є однією з найбільш часто використовуваних категорій як у мікрорівні, і на макрорівні. У цьому, зазвичай, це поняття трактується досить вузько і суперечливо. Так було в однією з перших перекладних монографій за ринковою економіці Еге. Дж. Долана і Д. Є. Линдея інвестиції на макрорівні визначаються як «збільшення обсягу капіталу, функціонуючого у економічній системі, т. е. збільшення пропозиції продуктивних ресурсів, здійснюване людьми». У підручнику «Економікс» інвестиції характеризуються як «видатки виробництво й накопичення коштів виробництва та збільшення матеріальних запасів». У цих визначеннях інвестиції розглядаються як механізм (спосіб) збільшення продуктивних ресурсів суспільства. Фактично вони звужують поняття інвестування до виробничого (реального) інвестування. Під час такої трактуванні вкладення капіталу цінних паперів, в банківські депозити вже не можуть належати до категорії «інвестиції», бо відбувається збільшення продуктивних ресурсів суспільства. У підручнику «Інвестиції» інвестування у сенсі окреслюється процес розлучення «з грішми сьогодні, щоб отримати велику їх суму майбутньому». У цьому виділяються два головні чинники, характеризуючих той процес,— час і зростає ризик. Тут інвестиції розглядаються як процес вкладення коштів із з метою отримання їх більшої цифру майбутньому. І це вузька трактування цієї категорії, оскільки інвестування капіталу реальної буденної дійсності відбувається в грошової, а й у інших форм рухомого і нерухомого майна, нематеріальних активів. З іншого боку, визначення інвестицій через вкладення, «які дають вигоди», недоречно, бо є інвестиційні проекти, які приносять інвесторам безпосередніх вигод. Увязывание очікуваних вигод з тривалим періодом часу представляється некоректним, оскільки багато операцій, пов'язані, зокрема, з вкладеннями в цінних паперів, спочатку розраховані отримання разового результату в короткостроковому періоді.
1.2. Ознаки інвестицій
Можна виокремити такі ознаки інвестицій, є найважливішими: потенційна здатність інвестицій приносити прибуток; процес ...Сторінка 1 з 10 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Джерела, форми і методи фінансування інвестиційної діяльності підприємств
  • Реферат на тему: Економічна сутність і види інвестицій 3
  • Реферат на тему: Цілі і суб'єкти інвестиційної діяльності
  • Реферат на тему: Поняття і види інвестицій 2
  • Реферат на тему: Економічна сутність, значення та мети інвестування