Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Інвестиції та їх роль в політиці світуІнвестиційний процес можна з'ясувати, як сукупне рух інвестицій різної форми і рівнів. Здійснення інвестиційного процесу у економіці будь-якого типу припускає наявність низки умов, основними серед яких є: достатній для інвестиційної сфери ресурсний потенціал; наявність економічних суб'єктів, здатних забезпечити інвестиційний процес у необхідних масштабах; механізм трансформації інвестиційних ресурсів у об'єкти інвестиційної діяльності.
Інвестиційний процес є сукупність дій зі залученню на певний час накопичень населення Криму і юридичних осіб із метою їхньої використання шляхом освіти виробничого основного і обігового капіталів щоб одержати підприємницької прибутку. У процесі завжди беруть участь дві сторони: первинний інвестор і підприємство — здобувач коштів на свого виробничого розвитку. Як економічна категорія інвестиційний процес висловлює відносини, які виникають між його учасниками щодо формування та використання інвестиційних ресурсів у цілях розширення й вдосконалення виробництва. На макрорівні інвестиційний процес у тому, чг заощадження населення, юридичних осіб і частину спільних доходів держав" не використана споживання, перетворюються на виробниче устаткування, будівлі і споруди, технологію, матеріали та енергію (інвестиційні товари), у результаті відбувається розширення виробництва, у масштабах суспільства. Зростання виробництва збільшує змогу заощаджень, що є потенційними інвестиціями; заощадження, перетворюючись на інвестиції, ведуть до розширення виробництва і т.п.
Інвестиційний процес — це динамічний процес перетворень (зміни форм) капіталу:
— перетворення початкових інвестиційних ресурсів немає і цінностей на інвестиційні витрати (конкретні об'єкти інвестиційної діяльності — устаткування, будівлі і ін.) до створення матеріальних передумов комерційної діяльності;
— перетворення вкладених засобів у приріст капітальної вартістю формі доходу чи соціального ефекту (накопичення фінансових ресурсів у формі амортизаційних відрахувань і більшості прибутку, окупающих вкладений у виробництві капітал).
Згідно з положеннями теорії фінансового посередництва основним власником фінансових ресурсів, є населення, а основним споживачем – підприємства міста і організації. Домашні господарства є єдиним постачальником коштів на фінансовому ринку. Джерелами інвестиційного капіталу може бути власні ресурси кредитно-фінансових інститутів, тимчасово вільні кошти підприємств і закупівельних організацій, кошти зарубіжних інвесторів, держави й ін. функції інвестиційного процесу:
1. Дослідження зовнішньої інвестиційної середовища: вивчення правових умов інвестиційної діяльності; аналіз поточної кон'юнктури інвестиційного ринку нафтопродуктів та чинників, її визначальних; прогноз поточної кон'юнктури інвестиційного ринку з окремих сегментів, що з діяльністю підприємства.
2. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства.
3. Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства: прогноз потреби у інвестиційних ресурсах й визначення можливості формування рахунок власних джерел.
4. Оцінка інвестиційній привабливості окремих інвестиційних проектів і відбір найбільш афективних.
5. Текущее планування і оперативне управління реалізацією окремих інвестиційних проектів.
6. Організація моніторингу реалізації інвестиційних проектів: формування системи можна побачити показників; визначення періодичності збирання й аналізу інформації; виявлення причин відхилення параметрів реалізації інвестиційних проектів від розрахованих значень.
7. Підготовка рішень про вихід із інвестиційних проектів і реинвестировании капіталу разі зниження очікуваної ефективності проектів, зміни фінансового становища підприємства; кон'юнктури інвестиційного ринку України і з інших причин.
Технологія управління інвестиційним процесом включає: моніторинг інвестиційного клімату регіону та окремих підприємств; оцінку інвестиційного клімату деяких галузей і підприємств; розробку стратегії інвестування та інвестиційної діяльності підприємства; економічне регулювання ринку інвестицій; оцінку впливу інвестицій на фінансові потоки підприємства.
З погляду управління реальними інвестиціями виділяють такі етапи інвестиційного процесу лише на рівні підприємства:
— мотивація інвестиційної діяльності;
— розробка програми розвитку підприємства міста і обгрунтування доцільності його реалізації;
— планування інвестицій;


Сторінка 1 з 2 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Рекомендації щодо реалізації та впровадження інвестиційного проекту ТОВ &qu ...
  • Реферат на тему: Розробка і економічне обгрунтування інвестиційних проектів
  • Реферат на тему: Економічне моделювання складання портфеля інвестицій
  • Реферат на тему: Формування и оцінка ІНВЕСТИЦІЙНОГО та інноваційного портфелю Компанії
  • Реферат на тему: Бізнес план приватного охоронного підприємства