Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Розрахунок резерву незароблених премії як виду технічних страхових резервівСанкт-Петербурзький Державний Політехнічний Університет Факультет Економіки і Менеджмента
Курсова робота з дисципліни «Страхування» на задану тему: « Расчёт резерву незаработанной премії як виду технічних страхових резервів».
Виконала: студентка
Перевірила: до. е. зв.
Санкт-Петербург 2007 Зміст
Введение………………………………………………………….............................3 Алгоритм розрахунку незаработанной премии……………………………………….5 Расчёт незаработанной премии……………………………………………………6 Расчёт ЛШД на 1 месяц……………………………………………………………..9 Расчёт ЛШД на 3 месяца……………………………………………………………9 Расчёт ЛШД на 6 месяцев…………………………………………………………..9 Расчёт ЛШД на 12 месяцев………………………………………………………...10 Расчёт методом «24»……………………………………………………………....12 ЛШД для договорів страхования………………………………………………....14 Расчёт методом «Pro rata temporis»……………………………………………....16 Розміщення страхових резервів страховщика………………………………....18 Вывод……………………………………………………………………………....21 Використовувана литература………………………………………………………...22 Запровадження
Основне регулювання страхової діяльності здійснюється законом 4051-1 від 27.11.92 р. (Закон «Про страхування»), змінами щодо нього № 157-03 від 31.12.97 р., і навіть ст. 48 год. 2 ДК РФ від 22.12.95 р, Відповідно до вищезазначеному закону страхування сприймається як відносини з захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб в разі настання певних подій (страхових випадків) рахунок грошових фондів, формованих з сплачуваних ними страхових внесків (страхових премій). Введём визначення учасників страхового ринку: страхувальника і страховика. Страхувальник – юридична особа, чи дієздатне фізична особа, яке уклало зі страховиками договір страхування, або що є страхователем з закону. Страховщик – юридична особа будь-який організаційно-правовою форми, створене реалізації страхової роботи і яке здобуло у порядку ліцензію за проведення страхової діяльності біля РФ. Задля більшої виконання прийнятих страхових зобов'язань страховик утворює з отриманих страхових внесків необхідних майбутніх виплат страхові резерви. Страховым внеском є плату страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику відповідно до договором страхування чи законом. Страховими резервами називають неисполненные зобов'язання страховика за договорами страхування на отчётную дату. Страховщик вправі створювати страхові резерви на фінансування заходів із попередження нещасних випадків, втрати та ушкодження застрахованої майна. Страхові резерви, утворювані страховиками, не підлягають вилученню до федерального й інші бюджети, оскільки є власністю страхових компаній. Особливі резерви визначаються зі страхування життя, тому вони визначаються іншими правилами. Склад, призначення та порядок формування страхових резервів інших, ніж страхування життя, визначаються наказом Міністерства Финансов від 11.06.2002 р. № 51 зв. Існує дві виду страхових резервів: технічні резерви і резерви запобіжних заходів. 1. Технічні резерви: Резерв незаработанной премії ( РНП ); 1.2. Резерв збитків (РУ); 1.2.1. Резерв заявлених, але неврегульованих збитків (РЕУ); 1.2.2. Резерв що сталися, але незаявлених збитків ( РПНУ ); 1.3. Додаткові резерви ( ДР ); 1.3.1. Резерв катастроф (РК); 1.3.2. Резерв коливань збитковості ( РКУ ); 2. Резерви запобіжних заходів. Зазначимо, що додаткових резервів необов'язкові і встановлюються за узгодженням із Росстрахнадзором . Расчёт страхових резервів у цій курсової роботі буде обмежене розрахунком резерву незаработанной премії ( РНП ). Резерв незаработанной премії ( РНП ) – це частина нарахованої страхової премії (внесків) за договором, належить періоду дії договору, що виходить межі звітного періоду ( незаработанная премія), призначена виспівати зобов'язань щодо забезпечення майбутніх виплат, які можуть виникнути у таких звітних періодах. Вихідною інформацією для відповідних розрахунків служитиме журнал договорів страхування з отчётным періодом 1 рік. Для розрахунку страхових резервів договори розподіляються за такими учётным групам: Учётная група 1: Страхування від нещасних випадків й хвороб. Учётная група 2: Добровільне медичне страхування. Учётная група 3: Страхування пасажирів. Учётная група 4: Страхування громадян, що виїжджають до інших держав. Учётная група 5: Страхування коштів наземного транспорту. Учётная група 6: Страхування коштів повітряного транспорту. Учётная група 7: Страхування коштів водного транспорту. У...Сторінка 1 з 17 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Фінансовий аналіз страхової компанії "Згода"
  • Реферат на тему: Страхові резерви
  • Реферат на тему: Страхування 14
  • Реферат на тему: Страхування - класифікація, сутність і функції
  • Реферат на тему: Управління ризиком страхування