Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Розширення виробництва хлібазбільшити кількість конкурентів над ринком. Крім основних Хлібокомбінат №1, Курганхлебпром , Кетовский хлібозавод (ПП Путін), нині лише у Кургане існує 18 міні-пекарень. Стільки конкурентів виробників хліба (1 сорти) значно звужує частку хлібокомбінату ВРП НОД-3 як у міському, і на обласному ринку. Нині у хлібокомбінату ВРП НОД-3 у тому проблеми з реалізацією своєї продукції. Підприємство є постачальником хліба наступних організацій: роздрібні покупці (які отримують продукцію над нижче перелічених крамницях та в ПП); приватні підприємці – 54; ВАТ, ЗАТ (зокрема « Курганстальмост ») і ТОВ - всього 9; двох лікарень – лікарня УВС В.Варцабі та Ж/Д лікарня; 5 магазинів: № 1, 4, 51, 14, 69; 6 їдалень: № 4, 7, 12, 14, 16, їдальня Відділення Дороги; піонерський табір їм. П. Морозова; база ВРП, м.о . база; В/Л (вагон - лавка): Коновалово , Галас, Зернова, Шадринск (поставки здійснюються на электропоездах приміського повідомлення). Задля реалізації проекту хлібокомбінат ВРП НОД-3 має наміру придбати нове обладнання: піч ФТЛ-28 і тестоделительТГМ-16 загальну вартість 1520000 крб., в т. год. 40000 крб. на монтують устаткування. Як інвестицій буде використано кошти, саме нерозподілена прибуток минулих років. Після реалізації проекту було отримано такі дані: Таблиця 4 Основні показники ефективності проекту № п/п Показники Значення А Б 1 1. Чистий прибуток, крб. 68612810 2. Чистий дисконтированный дохід, крб. 30512924 3. Ставка дисконтування % 42 4. Внутрішня норма дохідності, % 3384 5. Індекс дохідності витрат й значних інвестицій з урахуванням дисконтування 21,07 6. Індекс дохідності без обліку дисконтування 46,13 7. Термін окупності, розрахований з урахуванням дисконтування доходу 68 днів 8. Термін окупності, розрахований без обліку дисконтування доходу 48 днів
Ставка дисконтування складається з норми дисконту, загального індексу інфляції і поправки з ризиком. Як норми дисконту використовується ставка рефінансування Центрального Банку РФ, рівна 18%. Загальний індекс інфляції приймається рівним 14%, поправка з ризиком 10%. Отже, можна здогадатися з вищесказаного про ефективність що був інвестиційного проекту. Інвестиційний проект реалізується у перебігу 3 років, починаючи з 01.01.2004г . На початок реалізації проекту необхідно зробити капітальні вкладення купівля нового обладнання сумі 1520000 крб. Кошти, витрачені проект першого місяця почнуть окупатися відразу від початку виробництва. Першого року реалізації проекту чистий прибуток від його запровадження становитиме 9348340 крб., на другий – 9953630 крб., втретє – 10793140 крб. Термін окупності становить 48 днів, термін окупності, розрахований з урахуванням дисконтування показує, який період, дисконтированный прибуток від реалізації проекту перевищить суму капітальних вкладень – 68 днів. Індекс дохідності показує, що у кожен карбованець вкладених інвестицій доводиться 21 карбованець 7 копійок чистого дисконтированного доходу. Індекс дохідності інвестицій показує, що з кожного вкладеного рубля інвестицій підприємство отримає 46 рублів 13 копійок доходу здійснених операцій. Оскільки дані індекси вулицю значно більше 1,то можна говорити про ефективність реалізованого інвестиційного проекту. Оскільки, грошовий баланс позитивний, чистий дисконтированный дохід також позитивний, а ставка дисконтування у кілька разів більше внутрішньої норми дохідності, проект вважатимуться реализуемым і ефективнішим.
2.2 ОПИСАНИЕ ПІДПРИЄМСТВА Курганський Хлібокомбінат ВРП НОД-3 є структурної одиницею без права утворення юридичної особи, які входять у склад ДП «Курганський відділ робочого постачання Южно-Уральской залізниці ( ОРС НОД-3 )» і керується Статутом ДП «Курганський відділ робочого постачання Южно-Уральской залізниці ( ОРС НОД-3 )». Хлібокомбінат діє принципах господарського розрахунку самофінансування. Местоположения підприємства: 640007, р. Курган, вул. Некра...Назад | Сторінка 3 з 26 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Ділова гра з інноваційного менеджменту
  • Реферат на тему: Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту 2
  • Реферат на тему: Оцінка економічної ефективності інвестицій
  • Реферат на тему: Ефективність проекту NPV
  • Реферат на тему: Інвестиційний проект створення підприємства з виробництва тари