Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Страховий менеджментахової компанії - суб'єкт бізнесу і відданість забезпечує потреба засновників прибутків: Страховщик інвестує страхової фонд для одержання доходу; визначає плату за страхування формі ціни; проводить фінансово-господарську діяльність Група функцій, що з потребою страхової компанії як господарюючого суб'єкту вижити за умов динамічною довкілля (потреба до самозбереження і самовідтворенню): формування та накопичення власні кошти як гарантії фінансової стійкості; проведення заходів із адаптацію ринку (насамперед - маркетинг). Є різноманітні класифікації СК як учасників ринку: характером страхового продукту: компанії проводять страхування життя; компанії проводять страхування крім життя; компанії проводять масове страхування; страхові компанії зорієнтовані страхування індивідуальних ризиків; характером виконуваних операцій: первинне страхування; перестрахування; за ознакою (суть те, що ступінь кумуляції різна) центральні (не більше країни), регіональні; за належністю: державна страхової компанії (соціально значимі ризики, ризики, що впливають безпеку країни, макроэк ризики); урядова страхової компанії (якомусь організації, функціонуючі у межах урядової програми, за браку коштів датуються урядом, Діють лише будь-якої програми.); приватні страхові компанії. Організація та інформаційний процес управління. Функції управління 2.1. Організація та інформаційний процес управління. Функції управління Менеджмент - це система методів управління у умовах ринку чи ринкової економіки, які передбачають орієнтацію фірми на попит потреби ринку, постійне прагнення підвищення ефективності провадження з найменшими витратами, для одержання оптимальних результатів.

Центральним ланкою в менеджменті є організація та її ефективне функціонування. Поняття організації з часом зазнало низку істотних змін. На початковому етапі знають організація представлялася як структура будь-який системи. Нині під організацією також розуміють підприємство, фірму, заснування і інші трудові формування. З різноманіття визначень поняття "організація" можна виділити такі: Організація як процес, з якого створюється й тепло зберігається структура керованої або керуючої системи. Організація як сукупність взаємовідносин, прав, обов'язків, цілей, видів діяльності, які мають місце у процесі спільного праці. Організація як група людей загальними цілями.
Управління - це процес планування, організації, мотивації і місцевого контролю, необхідний здобуття права сформулювати і нездатність досягти цілей організації ( Мескон М. Х.). Суть управління полягає у оптимальному використанні ресурсів (землі, праці, капіталу) задля досягнення поставленої мети.
Управління є реалізацію кількох взаємозалежних функцій:
планування, організації, мотивації співробітників і функцію контролю. Планування. З допомогою цієї функції визначаються мети діяльності організації, кошти й найефективніші методи задля досягнення цього. Важливим елементом цієї функції є прогнози можливих напрямів розвитку та стратегічні плани. Аналізуючи цей етап фірма має визначити, яких реальних результатів вони можуть домогтися, оцінити свої сильні й слабкі боку, і навіть стан довкілля (економічних умов у цій країні, урядові акти, позиції профспілок, дії конкуруючих організацій, переваги споживачів, громадські погляди, розвиток технологій). Організація. Ця функція управління формує структуру організації та забезпечує її всім необхідними (персонал, засоби виробництва, кошти, матеріали тощо.). Тобто цьому етапі створюються умови задля досягнення цілей організації. Хороша організація роботи персоналу дозволяє досягнути ефективних результатів. Мотивація - це процес спонукання інших людей діяльності досягнення мети організації. Виконуючи цю функцію, керівник здійснює матеріальне й моральний стимулювання працівників, і це створює щонайсприятливіші умови для прояви їх здібностей й фахової "зростання". При хорошою мотивації персонал організації виконує свої обов'язки відповідно до цілями цієї організації та її планами. Процес мотивації передбачає створення до працівників можливості задоволення їх потреб, за умови належного виконанні ними своїх зобов'язань. Перш, ніж мотивувати персонал більш роботу, керівник повинен з'ясувати реальні потреби своїх працівників. Контроль. Ця функція управління передбачає оцінку і аналіз ефективності результатів роботи організації. З допомогою контролю виробляється оцінка ступеня досягнення організацією своєї мети, і не...Назад | Сторінка 2 з 4 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Менеджмент та управління
  • Реферат на тему: Держ іспит для СГА бакалавр
  • Реферат на тему: Процес управління СУТНІСТЬ планування прогнозування як Функції управління
  • Реферат на тему: Організація як функція менеджменту
  • Реферат на тему: Мотивація і стимулювання персоналу в організації