Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Методологічні основи інвестування, економічна сутність і форми.
Ринок реальних активів пропонує такі товари та: 1) нерухомість, ділянки під забудову, земля, устаткування, будівельні матеріали, тобто. іпотечний ринок; 2) пошукові, пусконалагоджувальні, конструкторські, будівельні та іншу роботу і комунальні послуги, тобто. подрядный ринок; 3) патенти, ліцензії, НОУ-ХАУ, нові технологіії, инженеринговые і консалтингові послуги; 4) ринок робочої сили в відповідної підготовки й кваліфікації.
Ринок фінансових активів (фінансовий ринок): валютний грошово-кредитний, фондовий ринки, ринок нерухомості і землі, ринок золота, дорогоцінних металів. Виробництво і рух інвестиційних товарів забезпечується елементами інвестиційної інфраструктури, основне завдання якої є обслуговування інвестиційної сфери, і задоволення інвестиційного попиту.
Якщо враховувати ринок реальних активів, то найважливішими елементами інфраструктури є: будівельні, архітектурні, проектно-вишукувальні, монтажні і пусконалагоджувальні фірми, які створюють інвестиційні проект та її реалізують.
Якщо йдеться про ринок фінансових активів, то найважливішими елементами інфраструктури є: фондові біржі, брокерські і дилерські контори, банківські і парабанковские інститути, депозитарії.
Усі вышесказанные інститути утворюють інституціональний елемент інфраструктури.
Другий елемент – законодавчо-правовий (законів України та інші нормативно-правові акти, які регулюють інвестиційну сферу, захищаючи права емітентів і інвесторів і формують їхні обов'язки).
Третій елемент – інформаційний елемент інфраструктури (ЗМІ й різні рейтингові агентства, які повинні давати повну, правдиву і достовірну інформацію про різноманітні емітенти й допомагати інвесторам у виборі різних інвестиційних документах)
5. Правове і макроекономічне регулювання інвестиційної діяльності. Правова система України містить понад 100 законів і законодавчих актів. Найважливіші у тому числі: Закон України «Про інвестиційної діяльності» від 18.09.91, Закон України «Про держ. програмі заохочення іноземних інвестицій до України», Закон України «Про господарському товаристві», Закон України «Про підприємництво», Закон України «Про власність», Закон України «Про інституції спільного інвестування: корпоративних і пайових інвестиційні фонди»; запроваджене дію з 01.01.04 Цивільний та Господарський кодекси; Закон України «Про іпотеку», Закон України «Про регуляторну політику держави у сфері господарську діяльність», Закон України «Про цінні папери та фондової біржі».
Законодавча база встановлює правової статус інвесторів, їхніх прав й обов'язки і регулює інвестиційного розвитку у її різні форми: 1) регулювання сфер та інвестування; 2) податкове регулювання інвестиційної діяльності; 3) регулювання інвестицій шляхом проведення грошово-кредитної політики й терміни прийняття адекватних законів; 4) закони, регулюючі участь інвесторів у приватизації; 5) забезпечення захисту інвестицій, тобто. законодавче регулювання здійснення ПЗИ до України та їхніх інвестицій з "України.
Економічна теорія і практика із ринковою економікою виробила різноманітний комплекс заходів на інвестиційний ринок. Залежно стану економіки (темпи зростання, стадії економічного циклу, рівень інфляції, дефіцит держ. бюджету, стан платіжного балансу) застосовуються ринкові концепції державного регулювання, що грунтуються двома цільових установках: 1) кінцевою метою, де загальними макроекономічними завданнями є зростання обсяги виробництва і зайнятості, стабільність цін, і навіть оптимальне стан держ. бюджету, платіжного балансу, обсяг державних валютних ресурсів, розмір зовнішнього й внутрішнього боргу; 2) проміжна мета – стан інвестиційної сфери, і інвестиційного ринку. Основними завданнями є: підтримку стабільності відсоткової ставки, низький рівень інфляції, моніторинг за динамікою грошової маси.
Існує дві крайніх підходу втручання у інвестиційний процес: 1. Держава перебирає переважну частину функцій інвестора, тобто. концентрацію в руках інвестиційного капіталу, створення умов та фінансування проектів, матеріально-технічне постачання, присвоєння переважної частини доходів від інвестицій. Ця крайність мала місце адміністративно-командної економіці. 2. Максимальна свобода надається приватному інвестора і держава впливає інвестиційний процес у першу чергу через макроекономічні регулятори: податкову, амортизаційну, грошово-кредитну і фінансовий політику, з допомогою саме цих механізмів держава прагне створити сприятливий інвестиц...Назад | Сторінка 2 з 10 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Сучасна економічна політика України
  • Реферат на тему: Законодавство України Щодо реклами
  • Реферат на тему: Інвестиції в економіці України
  • Реферат на тему: Інвестиційний ринок структура, система відносин, методи регулювання
  • Реферат на тему: Основи охорони праці