Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферати українською: Економіко-математичне моделювання

Реферат Вдосконалення державного регулювання оплати праці

Запровадження Уряди більшості країн залишають у себе повноваження з регулювання ринку праці та, зокрема, оплати праці. Проте ступінь такої участі різниться країнами. У основі відмінностей лежать соціальні, політичні й економічні чинники, законодавчі традиції. Багато в чому ступінь участі прийняття рішень щодо оплати праці залежить від траєкторії попереднього розвитку. Система оплати праці Білорусі жорстко регулює держава. Підприємства обмежені у своїй свободі для в...
Реферати українською: Економіко-математичне моделювання

Реферат Обгрунтування виробничої програми підприємства

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ Інститут національної та світової економіки Кафедра макроекономіки КУРСОВОЙ ПРОЕКТ з дисципліни «Економіка підприємства» на задану тему «Обгрунтування виробничої програми підприємства» Выполнил(а ) студент(ка ) ________форми навчання спеціальності _________ спеціалізації _________ __курсу __ групи ________ __________________ (підпис) (ініціали та прізвище) Керівник проекту ___________________ _______ _________________ (учений ступінь, звання) (під...
Реферати українською: Економіко-математичне моделювання

Реферат Використання енергоресурсів

- необхідна умова існування й розвитку людської цивілізації. Збільшення масштабів енергоспоживання у світі пояснюється необхідністю задоволення зростаючих соціально-економічних потреб суспільства. Світовий паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) є одним із основних складових сучасного світового господарства, охоплює всі добування і переробки палива (паливні галузі промисловості), електроенергетику, і навіть транспортування і розподіл палива й електроенергії. Частка цієї комплексу у с...
Реферати українською: Економіко-математичне моделювання

Реферат Кредити від комерційного банку на житлове будівництво

Завдання 1 Приведены поквартальні дані про кредити від комерційного банку на до житлового будівництва (в умовних одиницях) за 4 року (всього 16 кварталів, перший рядок відповідає перший квартал першого року). Потрібна: 1) Побудувати адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса з урахуванням сезонного чинника, прийнявши параметри згладжування 1=0,3; 2=0,6; 3=0,3. 2) Оцінити точність побудованої моделі з допомогою середньої відносної помилки апроксимації. 3) Оцінити адекватніс...
Реферати українською: Економіко-математичне моделювання

Реферат Конкуренція в сучасному світі

Конкуренція є одне із чотирьох базових типів відносин між економічними суб'єктами у економічній науці, і у світі, поруч із коопераций , координацією і коэволюцией . У країнах із ринковою економікою конкуренція здавна сприймається як найкраще засіб регулювання людської роботи і соціально-економічних відносин. Саме конкуренція виступає найважливішим механізмом забезпечення ефективності ринкової економіки. Останніми роками сформувалися два погляду тенденції в е...