Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферати українською: Екологія

Реферат Еколого-економічна ефективність нових способів гасіння розвилися підземних пожеж у важкодоступних місцях

Розроблено нові шляхи гасіння розвинених підземних пожеж в важкодоступних місцях, що гарантують безпеку ведення робіт з попередження і гасінню осередків горіння в гірських виробках. Костенко В.К ., Завьялова О.Л. Проблема і його зв'язку з найважливішими науковими і практично завданнями. Тушение підземних пожеж в важкодоступних місцях, як-от вироблені простору лав, деформовані вугільні целики , бані за крепью підготовчих виробок, бункера тощо, є найбільш трудомістким, тривалим, небез...
Реферати українською: Екологія

Реферат Підвищення ефективності способів профілактики ендогенних пожеж на породних відвалах

Ныцюк І.І., Завьялова О.Л. На території Донбасу вже з більш 200 років виробляється підземне видобування вугілля. Шахтні комплекси змінюють невпізнанно природні ландшафти. На вугледобувних та вуглепереробних підприємствах поруч із виробництвом основний продукції (вугіллям, вугільним концентратом) утворюється велика кількість газоподібних, твердих і рідких відходів (шахтний метан, порода, хвости збагачення, стічні води). Зазначені відходи негативно впливають на результати господарську діяльніс...
Реферати українською: Екологія

Реферат Обгрунтування удосконалення породного господарства шахти (укр.)

Лебеденка Е.Э ., Артамонов В.М. Відповідно до технології видобутку корисних копалин , здійснюється видача породи на поверхню . Біля трьох мільярдів тонн промислових відходів Донецької області – це породні відвали вугільних шахт й збагачувальних фабрик, високозольні шлами вуглезбагачення , золошлаки теплоелектростанцій . Кожна тисяча тон підземного видобутку супроводжується видачею на поверхню 110-150 м3 порід , тисяча тон збагаченн...
Реферати українською: Екологія

Реферат Рослинна співтовариство, біоценоз, біогеоценоз

Пономарьов О.К. На екологічно однорідних територіях формуються певні сукупності рослин. Вхідні до складу види непросто спільно ростуть, але з-поміж них існує взаємовплив, здійснюване як прямо (специфічні виділення, затінення тощо.), і побічно (конкуренція за їжу, вологу і світло). Ця спільність видів складається у результаті боротьби за існування з урахуванням екологічних особливостей рослин, у умовах середовища. У подібних сучасних екологічних умовах ці поєднання рослин повторюються. Так було в...
Реферати українською: Екологія

Реферат Захворювання риб

У виникненні будь-якого захворювання передують три основні чинники: умови середовища, сприятливі до появи та перебігу тій чи іншій хвороби; ослаблення імунітету риб внаслідок невідповідності умов середовища їх вимогам, і підвищена сприйнятливість до захворювань; наявність збудника. Щоб запобігти хвороби, потрібно, отже, виключити три цих чинники ризику. Отже, перше. Необхідно в усі періоди зростання і розвитку риб створювати їм сприятливі, оптимальні умови водного середовища. Треба лише лише на ...