Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферати українською: Бухгалтерський облік і аудит

Реферат Аналіз кредитів банку

Запровадження Тема даної курсової роботи «Аналіз кредитів банку». Актуальність цієї теми у тому, що з підприємств усіх форм власності дедалі частіше, об'єктивно виникає потреба залучення позикових коштів, реалізації своєї роботи і одержання прибутку. На цьому етапі дедалі більша роль відводиться кредиту, що може дозволити проблему підприємств, підготувати ресурси на підйом виробництва. Будь-яка економічна діяльність схильна до невизначеності, що з змінами обстановки на ринках, тобто. ...
Реферати українською: Бухгалтерський облік і аудит

Реферат Управлінський облік поняття і сутність

Управлінська облікЗапровадження У сучасному, у, обстановці початку ринку, управлінню підприємства постійно треба проводити аналіз діяльності фірми до ухвалення управлінські рішення. Для аналізу і вжиття рішень необхідна вихідна інформація, таку інформацію отримують з низки показників, однією із є собівартість. Собівартість можна розрахувати кількома різними методами. Метою згаданої роботи є підставою дати порівняльну характеристику методів обліку фактичних і нормативних витрат і калькулир...
Реферати українською: Бухгалтерський облік і аудит

Реферат Аналіз фінансового стану підприємства і розробка пропозицій щодо його поліпшення на прикладі

УРАЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ АКАДЕМІЇ ПРАЦІ І СОЦИАЛЬНЫХ ВІДНОСИН ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 080105.65 "ФІНАНСИ І КРЕДИТ" КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" ДИПЛОМНАЯ РОБОТА Тема: Аналіз фінансового становища підприємства міста і розробка пропозицій з його поліпшенню (з прикладу ТОВ "Міраж") Студент групи ФЗ-603 Старкова Є.В. Керівник дипломної роботи ст. ...
Реферати українською: Бухгалтерський облік і аудит

Реферат Бухгалтерський облік 3

Практична робота Завдання 1. Скласти баланс на основі приведених даних . Назва з статтею Сума Основні засоби 258964 Статутний фонд 268451 Матеріали 24568 Паливо 5689 Розрахунки по оплаті роботи 4589 ...
Реферати українською: Бухгалтерський облік і аудит

Реферат Організація бухгалтерського учета на підпріємстві Значення бухгалтерського

Міністерство роботи та соціальної політики України Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат Бухгалтерський облік ( збірник структурно-логічних схем) Зміст Міжнародні принципи та організація обліку за національними стандартами Облік грошових коштів Облік розрахункових операцій та інших активів Облік короткострокових ( поточних ) зобов’язань Облік товарно-матеріальних цінностей ( запасів ) Міжнародні п...