Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферати українською: Банківська справа

Реферат Аналіз собоственних і залучених коштів комерційного банку

Як власні кошти (капіталу) банку виступають елементи, які б підстрахуванням у разі непередбачених збитків. Це першу чергу статутний капітал, резервні фонди, нерозподілена прибуток та інші власні джерела, що утворюють капітал першого рівня, чи основний капітал, і навіть елементи капіталу другого рівня, чи додаткового капіталу, які мають менш постійний характер, але й можна використовувати покриття непередбачених збитків (частина резерву на можливі втрати з позик та інших.). Серед залучених коштів...
Реферати українською: Банківська справа

Реферат Управління пасивами банку

Зміст. Введение…………………………………….…………………………………………3 Глава I.Теоретические аспекти управління пасивами ……………………………5 1.1.Состав капіталу банка……………………………………………………….……5 1.2.Методы оцінки капитала……………………………………………………..…15 1.3.Управление власним капіталом банка……………………………………16 1.4Управление залученими ресурсами банка…………………………………22 Глава II.Анализ фінансового становища ВАТ АКБ «Актив банк»………………27 2.1.Краткая характеристика ВАТ АКБ «Актив банк»……………….……………27 2.1.Анализ прибу...
Реферати українською: Банківська справа

Реферат Банк як комерційна організація 2

Курсова робота з предмета «Фінанси, грошове звернення української й кредит» на задану тему «Банк як комерційна організація» Спеціальність 080108 «Банківська справа» Керівник: Москва, 2011 Зміст: Введение……………………………………………………………………………………......3-4 ГЛАВА 1. СУТНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНІ ОСНВЫ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКА….5-9 1.1. Порядок створення комерційного банку. Види банківських лицензий……….9-10 1.2. Функції комерційного банка………………………………………………....11-13 1.3. Организационно-прав...
Реферати українською: Банківська справа

Реферат Банківська система 3

КУРСОВАЯ РОБОТА По дисципліни: Гроші, кредит, банки На тему: «Банківська система» 2008 р. Зміст Запровадження 1. Поняття банку 1.1. Характеристика банку як елемента банківської системи 1.2. Центральний банк Російської Федерації 1.2.1 Операції центрального банку 1.3. Комерційний банк 1.3.1. Принципи діяльності комерційних банків 1.3.2. Організаційна структура комерційного банку 1.4. Взаємини за Центральний банк Російської Федерації із найкращими комерційними банками 2. Структу...
Реферати українською: Банківська справа

Реферат Види цінних паперів та операції на фондовій біржі

Оглавление Введение………………………………………………………………………..….3 Історія створення бірж. ………………………………………………………….5 1. Фондові біржі Республіці Казахстан………………………………...6 1.1. Поняття фондової біржі у межах Законодательства РК. 1.2.Функции фондової біржі. 2. Організаційна структура фондовій биржи…………………………..10 2.1.Процедуры лістингу і делистинга . 2.2.Клиринг . 3.Виды цінних паперів та операції на фондовій бирже……………………19 3.1.Торговля новими фінансовими інструментами. 3.2.Виды ...