Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Податок на додану вартість 12Тема: Податок на додану вартість
Сутність і значення ПДВ Податок на додану вартість (ПДВ) сьогодні є од них із найвагомішим і важким розуміння та сплати податком. Саме з цього податку виникає багато суперечок між ду платниками податків і податковими органами. При сплаті ПДВ платники податків часто припускаються помилок і неточно сти , що зумовлює податковим санкціям. ПДВ належить до непрямим податках — це податки на товари (роботи, послуги), встановлювані як надбавки до ціни. У Ріс ці поширені такі непрямі податки: ПДВ, акци зы , мита. Сьогодні у Росії непрямі податки становлять значитель ный джерело доходів бюджету. Їх популярність пояснюється і те, що це податки досить легко збирати, якщо перед приниматели не переведуть своєї діяльності у тіньовий сектор економіки. Порядок стягування ПДВ регулює глава 21 «Податок на додану вартість» НК РФ. ПДВ визначений форма вилучення до бюджету частини добав ленній вартості, що створюється усім стадіях производ ства й як відмінність між вартістю реалізований ных товарів, робіт, послуг та вартістю матеріальних витрат, віднесених на витрати виробництва та звернення. Алгоритм обчислення ПДВ можна так:
Сума ПДВ = Облагаемые операції * Ставка ПДВ
Сума ПДВ, підлягаючий внеску до бюджету = Сума ПДВ, отримана від покупців за реалізовані їм товари — Сума ПДВ, сплачена постачальникам матеріальних ресурсів
Приклад 1. Організація «Юпітер» закупила організація «Сатурн» матеріали у сумі 100 000 крб. (без ПДВ). «Сатурн» виписав рахунок: Вартість матеріалів — 100 000 крб. ПДВ (18%)- 18 000 крб. Разом: 118 000 крб. Приклад 2. «Юпітер» з приоб ретенных матеріалів виготовив деталі вартістю 200 000 крб. реалізовував їх організації «Марс», виставивши рахунок: Вартість деталей — 200 000 крб. ПДВ (18%) - 36 000 крб. Разом: 236 000 крб. Сума ПДВ, підлягаючий внеску «Юпітером» до бюджету: 36 000 крб. - 18 000 крб. = 18 000 крб.
Платники податків. Відкидання виконання обов'язків платника податків У ст. 143 НК РФ визначається досить широке коло платників податків, які поділяються втричі категорії. 1. Організації незалежно від видів діяльності, репетування ганизационно-правовых форм, кількості працюючих тощо. Виняток становлять організації, є иностран ными організаторами Олімпійських і Паралімпійських ігор від носінні операцій, скоєних у межах організації та проведе ния XXII Олімпійських зимових ігор й XI Паралімпійських зим них ігор 2014 р. у місті Сочі. 2. Особи, визнані платниками ПДВ у зв'язки Польщі з пере мещением товарів через митний кордон РФ, які оп ределяются відповідно до митним кодексом РФ. ПДВ сплачується до чи час ухвалення вантажний митної декларації 3. Індивідуальні підприємці, тобто. фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без образо вания юридичної особи (склад платників податків розширився з введенням у дію глави 21 НК РФ). Індивідуальні підприємці сплачують податки за трьома схемами. По загальної схемою оподаткування індивідуальні предпри ниматели ведуть обліку прибутків і витрат, після закінчення року у дають податкову декларацію, сплачують податку доходи фі зических осіб. Такі підприємці з 2001 р. є пла тельщиками ПДВ. Друга схема оподаткування передбачає застосування суб'єктами малого підприємництва УСНО виходячи з глави 26.2 «Спрощена систему оподаткування» НК РФ. За цим законом предприни матели замість сукупності багатьох податків (зокрема ПДВ) сплачують єдиний податок, обчислений за результатами господарську діяльність організацій за податковий період. Під третьої схемою оподаткування мається на увазі пере вод індивідуальних підприємців та організацій, осущест вляющих окремі види діяльності для сплати ЕНВД відповідно до главі 26.3 «Система налогообложе ния у вигляді єдиного податку вмененный дохід окремих видів діяльності» НК РФ. Індивідуальні підприємці та молодіжні організації, перейшов сплату єдиного податку вме ненный дохід, є платниками ПДВ. Винятком є ПДВ, що виникає при переміщенні товарів через митний кордон РФ. Економічні реалії такі, що чимало партнери ( поку патели товарів, робіт, послуг) підприємств є пла тельщиками ПДВ. Отже, з метою оптимізації нало гообложения їм потрібен «вхідний» ПДВ, який в юридичних враховується на рахунку 19 «ПДВ з придбаним цінно стям ». Якщо мале підприємство перейде на спрощений режим оподаткування те, як слідство, втратить частина сфери своїх бізнесів. Це легко довести з прикладу. Приклад. Т...Сторінка 1 з 10 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Оподаткування в малому бізнесі
  • Реферат на тему: Теоретичні та практичні аспекти застосування податку на додану вартість
  • Реферат на тему: Платники ПДВ
  • Реферат на тему: Податок на додану вартість
  • Реферат на тему: Система оподаткування організації