Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування 2СОДЕРЖАНИЕ
Запровадження Глава 1. Формування й розвиток системи іпотечного кредитування у Російської Федерації 1.1 Економічне зміст іпотечного кредитування 1.2 Нормативно-правове регулювання іпотечного кредитування 1.3 Система іпотечного кредитування: світовий досвід і ситуація у Росії 1.4 Огляд російського ринку іпотечного кредитування Глава 2. Особливості іпотечного кредитування у Удмуртской Республіці. 2.1 Розвиток іпотечного кредитування 2.2 Схеми отримання ресурсів Глава 3. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування 3.1 Проблеми розвитку іпотечного кредитування 3.2 Перспективи розвитку іпотечного кредитування ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ІНФОРМАЦІЇ
Запровадження
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ: У зв'язку з переходом до ринкових принципам вирішення питань забезпечення житлом одній з істотних проблем соціально-економічного розвитку Росії став багаторазовий розрив розміром поточних грошових надходжень громадян (зарплата, підприємницький дохід) і високої вартістю об'єктів житловий нерухомості. У разі помітного зниження можливостей держави й підприємств із фінансуванню житлового будівництва у країні склалася ситуація, коли більшість населення спроможна поліпшити свої житлові умови. Коли раніше громадянам головним засобом для вирішення житлової проблеми було державного житла, то сьогодні цей завдання вирішується переважно шляхом набуття чи будівництва житла рахунок власних заощаджень. Тим більше що, житловий питання на найбільшою мірою зачіпає групи населення з низькими і середніми доходами, які може одноразово внести усі засоби за приобретаемое житло. Нині з допомогою іпотечного кредитування повинно вирішуватися проблему забезпечення населення житлом. З допомогою механізму іпотеки станеться приплив коштів у ринок житла, пожвавиться будівництво і пов'язані з ним сектори промисловості, розширюватися робочі місця, підвищаться доходи населення і побудову бюджетів всіх рівнів. Тому необхідно використовувати ті реальні умови й можливості, які мають регіони, створювати необхідні організаційні правові норми й фінансові передумови на підйом масового будівництва житла з допомогою ринкових і запровадження державних механізмів регулювання процесів у тому соціально важливому реальному секторі економіки. Іпотека є тією ланкою економіки, яке має можливість забезпечити взаємозв'язок між грошовими ресурсами населення, банками, финансово-строительными компаніями і підприємствами будіндустрії і давати фінансові ресурси до реального сектора економіки. Досвід практично всіх країн свідчить у тому, що з правильної організації іпотека поступово трансформується на самофинансируемую систему, яка формуватися забезпечуватиме функціонування всього ринку житла. Відповідно до вищезазначеного, актуальність теми дисертаційної роботи обумовлена: по-перше, значимістю іпотечного житлового кредиту на рішенні актуальною проблеми соціально-економічного розвитку Росії - забезпечення власним житлом більшості населення. По-друге, недостатнім дослідженням багатьох методологічних і теоретичних питань функціонування іпотечного житлового кредиту. РІВЕНЬ НАУКОВОЇ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМИ: Різні аспекти цієї проблеми формування ринку іпотечного житлового кредитування знайшли отраже-ние в працях як зарубіжних, і вітчизняних учених. Институциональ-ные основи організації у Росії ринку, і ринку житла зокрема, иссле-дуются на роботах Про. Белокрыловой , А. Думнова , М. Косарєвій, Про. Леппке , З. Максимова, І. Нестерова. Історичний досвід формування різних систем іпотечного жи-лищного кредитування й особливо створення такої системи у Росії рас-сматриваются на роботах 3. Гариповой , З. Гришаева , А. Копєйкіна, М. Логи-нова , І. Лузина , Р. Матюхіна, Д Сергєєва, Р. Циплиной . Актуальні вопро-сы вибору моделі іпотечного житлового кредитування відбито у працях А. Зельднера , У. Кудрявцева, М. Новицького, П. Павлова, У. Полтеро-вича , Про. Старкова, Р. Южелевского . У Удмуртской Республіці проблеми розвитку регіонального ринку житла відбито у роботах Боткіна Про. І., Некрасова У. І., Осипова А. До. ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: система іпотечного житлового кредитування, сприяє вирішення соціальних завдань із забезпечення житлом населення. ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: організаційноекономічні відносини, що у процесі іпотечного кредитування і механізми реалізації. МЕТОЮ цього дослідження є оцінка сучасного стану російського ринку іпотечного житлового кредитування, обгрунтування перспективни...Сторінка 1 з 23 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Іпотека 9
  • Реферат на тему: Іпотечне кредитування 2 лютого
  • Реферат на тему: Іпотечний ринок в Росії
  • Реферат на тему: Основна діяльність іпотечних банків
  • Реферат на тему: Оцінка ринку іпотечного кредитування Республіки Татарстан