Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Функції страхування 2Зміст
Запровадження…………………………………………………………………………. 2
Функції страхування 1.Понятия і терміни 1.1 Поняття і терміни, які виражають найбільш умови страхования.4 1.2 Терміни, пов'язані з процесом формування страхового фонда……..5 1.3 Терміни, пов'язані з витратою коштів страхового фонда………..7 2. Функції страхування 2.1. формування спеціалізованого страхового фонду грошових средств;………………………………………………………………………........8 2.2. відшкодування збитків і особисте матеріальне забезпечення граждан;…....9 2.3. попередження страхового випадку і мінімізація ущерба……………10 3. Форми і силові методи освіти страхових фондов…………………….11 Заключение……………………………………………………………………….17 Список литературы………………………………………………………………19
Запровадження Страхування – економічних відносин зі створення спеціальних грошових фондів із внесків фізичних юридичних осіб і наступному використанню цих фондів для відшкодування що тим чи іншим особам шкоди (шкоди) в разі настання різних несприятливих подій у їхнього життя й агентської діяльності, і навіть на виплату у деяких, певних договором чи законом, випадках. Попри випадковий, вероятностный характер наступу стихійних лих, аварій, крадіжок майна, надзвичайних побутових ситуацій, число жертв них завжди менше ніж бояться їх наступу. Тому ще давнину у зацікавлених осіб прийшла думка про об'єднання власників майна задля об'єднаного відшкодування матеріальних збитків потерпілій стороні шляхом солідарної його розкладки між учасниками об'єднання. Чим більший учасників об'єднання, тим менше частка коштів, яку кожен із новачків повинен виділити як компенсація фактичних втрат, заподіяних потерпілій стороні. Зрозуміло, якби кожен власник майна – купець, торговець, ремісник – розраховував лише з себе, він був б тримати в резерві тих матеріальних цінностей як компенсація можливої шкоди одно стільки, скільки їх перебувало в нього в обороті. Звідси ідея про об'єднання зацікавлених осіб для солідарної розкладки шкоди. Так виникло страхування. У замкнутому солідарному участі зацікавлених сторін перебуває в компенсації майнової шкоди, понесеного постраждалим учасником об'єднання внаслідок надзвичайних подій, і є вихідний, первинний сенс страхування. [4,65] Зазначені ознаки, зокрема майновий збитки, солідарна розкладка шкоди, компенсація шкоди, що характеризують первинне уявлення суть страхування, кажуть про його економічній природі. Страхування не створює нову вартість. Воно займається лише до розподілу збитку (шкоди) одного страхувальника між всіма страховиками. Сенс страхування залежить від мінімізації шкоди в разі настання несприятливі обставини, пов'язаних із збитками. Страхування оперує подіями, які у принципі не залежить від волі людини ( буря, повінь тощо.), або із подіями, проти яких було здійснено всі заходи для запобігання їх наступу. [1,96] Аккумулируемые досить тривалий час страхові резерви є важливим кредитним ресурсом економіки. Страхові Компанії є другими за величиною після банків інвесторами у різні сектори економіки. «Функція (від латів. functio — виконання, здійснення) є зовнішній прояв властивостей будь-якого об'єкта цієї системи відносин. Що стосується економічної категорії функції є прояви її сутності діє, її роль системі суспільно-економічних відносин. Функції походять із самої сутності аналізованої категорії, відбивають її властивості у реальному дійсності й у з цим похідні, вторинними поняттями стосовно сутності.» [7, стор. 24]. Без вивчення функцій економічної категорії неможливо визначити специфічне її призначення світі початку й розкрити повне неї давав. Функції страхування її утримання як економічної категорії органічно пов'язані. Як функцій страхування можна назвати: 1) формування спеціалізованого страхового фонду коштів; 2) відшкодування збитків і особисте матеріальне забезпечення громадян; 3) попередження страхового випадку і мінімізація шкоди. 1. Поняття і терміни 1.1 Поняття і терміни, які виражають найбільш умови страхування Страхувальник – фізичне чи юридична особа, уплачивающее страхові внески і має право згідно із законом чи основі договору отримати гроші в разі настання страхового випадку. Страховщик – організація, проводить страхування, приймаюча він зобов'язання компенсувати збитки чи виплатити страхову суму, і навіть яка відає питаннями створення і витрати страхового фонду. Застрахований - фізична особа, життя, здоров'я та працездатність якого виступають об'єктом страхової захисту. На...Сторінка 1 з 7 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Економічна сутність страхування, класифікація страхування
  • Реферат на тему: Економічна необхідність, функції та роль страхування в умовах ринкової екон ...
  • Реферат на тему: Шпаргалка по Страхуванню 5
  • Реферат на тему: Договір страхування 7
  • Реферат на тему: Сутність, значення та основи організації страхування