Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Економічна сутність страхування, класифікація страхуванняСтрахування – система відносин, що з захистом майнових інтересів фізичних юридичних осіб спеціалізованими організаціями – страхові компанії, з допомогою що з внесків страхувальників (премії) страхового фонду, використовуваного для відшкодування збитків, понесених страхователем внаслідок страхового випадку. Під майновим інтересом розуміють майно, що є об'єктом страхування. Майновий інтерес пов'язані з життям, здоров'ям (особисте страхування); з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування); зі сплатою заподіяної шкоди особистості або майну фізичного чи юридичної особи (страхування відповідальності). Страховий випадок – совершившееся подія, передбачене договором страхування чи законом, із настанням якого настає обов'язок страховика зробити страхову виплату страхувальникові чи застрахованій особі, выгодоприобретателю або іншим суб'єктам третіх осіб. При страхуванні обов'язково наявність обох сторін – страховика і страхувальника. Страховики забезпечують акумуляцію страхових внесків і страхувальників у разі заподіяння шкоди застрахованої власності. У цьому застраховані внески неможливо знайти розглянуті як прибуток страхових компаній, оскільки з допомогою внесків формуються страхові резерви, у тому числі виплачуються страхові відшкодування. У сучасному економічної практиці розвинутих країн резервні фонди страхових компаній є другим за значимістю кредитним ресурсом економіки після банківських депозитів. Страхування служить також стимулом ділову активність, забезпечуючи можливість фірмам піде у виробництво кошти, які б спрямовувати освіту власного резервного фонду покриття можливих збитків. У разі ринкової економіки страхування постає як засіб захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб й те водночас як комерційну діяльність, дає прибуток. Страхування як економічна категорія характеризується такими ознаками: замкнуті перерозподільчі відносини між учасниками страхування, пов'язані з розкладкою суми шкоди між всіма учасниками; формування цільового страхового фонду з допомогою платежів страхувальників та всіх наступних виплат страхувальників в разі настання страхових випадків; залежність розмірів страхового платежу (внеску) кількості учасників створення страхового фонду; отримання прибутку як від самого страхової діяльності, і від інвестиційної діяльності. Страхування входить у грошові відносини, закріплює їх юридичними документами, має сенс тільки свої характерні риси, зумовлені специфічними ознаками: випадковим характером наступу страхового випадку, визначенням шкоди в грошовому і натуральному вираженні, необхідністю подолання наслідків страхового випадку і відшкодування матеріальних збитків. Важливим учасником страхового ринку виступають перестрахувальні компанії, приймаючі у страховиків за певну платню частина застрахованої ризику. Це значно підвищує надійність страхової компанії та знижує ризик невиплати страхової премії. Специфичность страхування як економічної категорії виявляється у: випадковий характер наступу страхового випадку і величини заподіяної від цього шкоди; вероятностной оцінці можливої шкоди і розрахунку страхових тарифів, з допомогою яких формуються страхові фонди; нерівномірної розкладці величини страхових внесків між зацікавленими особами; частковому повернення страхувальників що надійшли до фонд страховика внесків (неризикові види страхування). Основні функції страхування: функція відшкодування збитків – відшкодовується частка збитків від наступу страхового випадку; соціальна функція – страхування надає допомогу в наступі нещасних випадків і захворюваннях; інвестиційна функція – накопичення розвитку національної економіки (на термін (наприклад, страхування життя)); попереджувальна функція – забезпечується зниженням ймовірності наступу від нещасного випадку і зменшення збитків від нього (1. частина внесків за договором страхування організація спрямовує формування спеціальних резервів запобіжних заходів; 2. страхові організації вимагають вжиття заходів, вкладених у зниження ймовірності наступу від нещасного випадку). Страхування класифікується з об'єктів страхування і з роду небезпек. Страхування з об'єктів загальноприйнято ділиться страхування за галузями, підгалузей і видам. Страхування у зв'язку зі небезпек застосовується у майновому страхуванні. Вигляд страхування є страхуванням однорідних об'єктів від притаманних них небезпек по відповідним тарифним ставками. По формам власності страхові організації поді...Сторінка 1 з 35 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Види страхування
  • Реферат на тему: Економічна необхідність, функції та роль страхування в умовах ринкової екон ...
  • Реферат на тему: Страхування 5
  • Реферат на тему: Страховий ризик
  • Реферат на тему: Добровільне медичне страхування та страхування від нещасних випадків