Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Реакція опор конструкції(див); (див); (див); ( кН ); Знайти: реакції опор конструкції.
Рішення
Означимо ось на чому малюнку реакції опор нашої конструкції.
Fkx=0 (1) Fky=0 (2) Fkz=0 (3) mx(Fk)=0 (4) my(Fk)=0 (5) mz(Fk)=0 (6)
(1) XA+XB+Qcos30 =0 (3) ZA+ZB-Qsin30-N =0 (4) ZB*2,5a-N*1,5a-Qsin30*1,5a=0 (5) – N*b*cos60+Q*c*sin30=0 (6) – XB*2,5a-Qcos30*1,5a=0 (6) – XB*2,5–2cos30*1,5=0 XB=-2cos30*1,5 / 2,5 =0 => XB = -1,039 kH (1) XA+XB+Qcos30 =0 XA=1,039 - 2cos30 =0 => Xa = -0,693 kH (5) – N*b*cos60+Q*c*sin30 =0 N=2*30*sin30 / 60*cos60 =0 => N = 1 kH ZB*2,5a-N*1,5a-Qsin30*1,5a =0 ZB=(1*1,5a+2sin30*1,5a ) / 2,5a =0 => ZB = 1,2 kH (3) ZA+ZB-Qsin30-N =0 ZA=-1,2+2sin30+1 =0 => Za = 0,8 kH
Перевірка:
mx1(Fk)=0
– ZA*2,5a+N*a+Qsin30*a=0 -0,8*2,5+1+2*0,5=0 0=0 – вірно
mz1(Fk)=0
XA*2,5a+Qcos30*a=0 -0,693*2,5+2*0,866=0 0=0 – вірно.
Сили, kН XA ZA XB ZB N -0,693 -0,8 -1,039 1,2 1
Завдання: знайти реакції опор конструкції Дано : Q G a b з R r 3 kH 2 kH 60 див 20 див 40 див 20 див 5 див
Знайти реакції опор Проте й У.
Для перебування шуканих величин, яких, з конструкції, чотири: XA , XB , ZB , ZA – запишемо систему з 5 рівнянь, характеризуючих умови рівноваги механізму:

Уравнение проекцій сил на вісь Oy відсутня через брак перших. У цьому конструкції діюча сила натягу нитки то, можливо замінено силу. У цій ситуації враховуватиметься і вантаж, прикреплённый до нитки Спроектируем сили та перепишемо систему:


Вийшла система з 5 рівнянь з п'ятьма невідомими, вирішуючи яку, одержимо:
XA М XB М ZA М ZB М P М 330,45 44,55 -2191 2242 1299
Вийшло, що реакція опори ZA – негативною. Це означає, що у малюнку повинна бути спрямована у бік. Рішення для модулів виглядає так:
XA М XB М ZA М ZB М P М 330,45 44,55 2191 2242 1299
Відповідь: XA=330,45 М; XB=44,55 М; ZB=2242 М; ZA=2191 М.
XA М XB М ZA М ZB М P М 716,5 134 -1658 1435 750
1. Виключимо час t з рівнянь:
t=y/5 ________ x=7 ( y/5 ) 2-3 чи y=v25 ( x+3)/7 – полупарабола вздовж осі ОХ
2. Визначення швидкості: VX=x1=14t При t1=1/4 з Vx =14/4=3.5 ( см/с ) Vy=y1=5=co nst ________ ______ V=vV2x+V2y =v3.52+52 = 6.1 ( см/с ) 3. Визначення прискорень: ax=x11=14 ( см/с2)=const ay=y11=0 ( см/с2 ) ______ a=va2x+a2y = v142+0 =14 ( см/с2 ) Тангенциальное прискорення: a?=(Vx*ax+Vy*ay)/V = (3.5*14+5*0)/6.1 = 8,03 ( см/с2 ) _________ an=va2-a2?=v142 – (8.03)2 = 11.5 ( см/с2 ) ?=V2/an=(6.1 ) 2/11.5= 3.24 ( см/с2 )
xt1=5t2+5t/3–3=-2.56 (див) yt1=3t2+t+3=7 (див) Mt1(-2.56 ; 1.25) – становище точки при t=t1 M0(-3 ; 0) – становище у початковий час
Дано : R2=40 ; r2=20 ; R3=35 ; r3=35 X=C2t2+C1t+C0 При t=0 x0=7 =6 t2=2 x2=103 див X0=2C2t+C1 C0=7 C1=6 103=C2 *22+6*2+7 4C2=103–12–7=84 C2=21 X=21t2+6t+7
= V=42t+6 a= =42 V=r2 2 R2 2=R3 3 3=V*R2/(r2*R3)=(42t+6)*40/20*35=2,4t+0,34 3= 3=2,4 Vm=r3 * 3=35*(2,4t+0,34)=84t+11,9 atm=r3 = 2,4t atm=R3 = 35*2,4t=84t anm=R3 23=35*(2,4t+0,34)2=35*(2,4 ( t+0,14)2 a=

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Завдання з Теоретичною менханіке
  • Реферат на тему: Центр швидкостей і прискорення плоскодвіжущегося шатуна
  • Реферат на тему: Визначення реакцій опор твердого тіла
  • Реферат на тему: Визначення реакції опор твердого тіла
  • Реферат на тему: Рівняння рівноваги Проекція швидкості точки