Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Економічна необхідність, функції та роль страхування в умовах ринкової економікиЕкономічна сутність страхування Особливості і функції страхування 3. Основа організації страхового фонду 4. Класифікація страхування 1. Економічна сутність страхування Страхування – система грошових перераспределительных відносин, утворюють процесі формування коштів, спеціалізованих фондів коштів страховиків та його використання відшкодування можливих збитків результаті наступу страхових випадків суб'єкти господарювання та населення. Федеральний Закон «Про організацію страхової справи Російській Федерації» трактує страхування як стосунки із захисту майнових інтересів фізичних юридичних осіб в разі настання певних подій (страхових випадків) з допомогою грошових фондів, формованих з сплачуваних ними страхових внесків (страхових премій). Економічна сутність страхування проявляється у наявності страхового ризику і захисні заходи, сглаживающих його прояви. Будь-який вид діяльності супроводжується ризиком виникнення несприятливих подій. Розмаїття форм прояви ризику, частота і наслідки його прояви, неможливість абсолютного усунення його ймовірності зумовлює необхідність проведення страхових операцій. Страхування як специфічний вид господарську діяльність має низку ознак, характеризуючих його як частину фінансової систем суспільства: Наявність перераспределительных відносин; Наявність страхового ризику і критеріїв її оцінки; Формування страхового співтовариства у складі страхувальників і об'єднання страховиків; Поєднання індивідуальних і групових інтересів; Солідарна відповідальність всіх страхувальників за збитки; Замкнена розкладка шкоди; Перерозподіл шкоди у просторі і часу; Возвратность страхових платежів; Самоокупаемость страхової діяльності. Специфіка страхування як виду визначає статус суб'єктів страхових відносин, основними серед яких є: страховик; страхувальник; застрахований; вигодонабувач. Особливою групою суб'єктів, діючих на страховий ринок, є страхові посередники – страхові агенти і страхові брокери. Об'єктом страхових відносин виступають відносини окремих осіб і закупівельних організацій стосовно гарантування безперебійності процесу виробництва чи збереження досягнутого рівень життя у разі непередбачених несприятливі обставини. Ці відносини у сукупності складають економічну категорію страхової захисту, матеріальним втіленням якої є страхової фонд.
2. Функції страхування Сутність будь-якої фінансової категорії проявляється у виконуваних функції, до того ж час, у економічній літературі немає однозначного підходи до кількості функцій даній економічній категорії. Л.И . Рейтман, розглядаючи страхування як частину грошових розподільних взаємин у рамках фінансової систем суспільства, виділяє такі: ризикована; попереджувальна; накопичувальна: контрольна. В.П. Литовченко дає власне трактування, більш спеціалізовану і визначальну набір функцій страхування так: відшкодування збитків і особисте матеріальне забезпечення громадян; формування спеціалізованого страхового фонду коштів; попередження страхового випадку і мінімізація шкоди. В.В. Шахов, виділяючи аналогічні функції щодо страхування як виду підприємницької діяльність у цілому, деталізує склад функцій стосовно окремих галузей страхування. Так було в частковості, він визнає наявність ризиковій функції у майнового й особистого страхування, і ощадну функцію особистого страхування. Особливості страхування, за оцінками експертів знаходять свій вияв у ряді принципів, у яких формується фінансовий механізм цього виду підприємницької діяльності. В.В. Ковальов виділяє такі: Принцип обліку психологічного чинника. Фізичні і юридичних осіб згодні цілеспрямовано витратити частину власних доходів, плату за можливість уникнути потенційно можливих несприятливих ситуацій, які можуть призвести до масштабнішим затратам. Принцип об'єднання економічного ризику. Кожен страхувальник, під час укладання договору страхування, зраджує свій індивідуальний ризик страховику, лише на рівні яку вони об'єднуються. Принцип фінансової еквівалентності. Передбачається, що державні кошти що надійшли в страхової фонд як страхових премій за певний період і призначені для відшкодування збитків, мають повернути як виплат протягом тієї самої періоду. Принцип солідарності. Формування страхового фонду страховика відбувається поза рахунок мобілізацію коштів великої кількості страхувальників і окремим учасникам в разі настання страхового випадку здійснюються саме за цих коштів, незалежно від цього стався з кожним із них страховому випадку чи ні.
3. Основа...Сторінка 1 з 26 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Страхування - класифікація, сутність і функції
  • Реферат на тему: Економічна сутність страхування, класифікація страхування
  • Реферат на тему: Страхування 14
  • Реферат на тему: Сутність, значення та основи організації страхування
  • Реферат на тему: Державний нагляд за страховою діяльністю у Російській Федерації, перестраху ...