Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Поняття і види інвестицій 21. Поняття й ті види інвестицій. Під інвестиціями розуміють кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінних паперів, технології, машини, устаткування, ліцензії, зокрема. і товарні знаки, кредити, будь-який інший майно і майнових права, інтелектуальні цінності вкладені в об'єкти підприємницької діяльність у цілях отримання прибутку. Інвестиційна діяльність є вкладення інвестицій (інвестування) і сукупність практичних дій зі реалізації інвестицій. Інвестиції бувають: прямі, портфельні, інтелектуальні, фінансові, рискоинвестиции , альтернативні. Інвестори: урядові, регіональні, корпоративні, приватні, іноземні, міждержавні. Інфраструктура: біржі, фінансові брокери, інвестиційні консультанти; державні та комерційних банків; інвестиційні і фінансові компанії; депозитарії, реєстратори, трансфер-агенты ; пенсійні фонди й страхові компанії; спеціалізовані фірми; ЗМІ й видавництва; інвестиційні фонди.
2.Структурирование інвестиційного проекту.
Структура проекту є «дерево» орієнтованих продукт проекту компонентів, представлених устаткуванням, роботами, послугами й від, отриманого результаті реалізації проекту. Структура проекту – це реалізація зв'язків та відносин між її компонентами, тобто. певна продукція, яку треба зробити пов'язує елементи роботи, яку треба виконати як між собою, і з кінцевою метою проекту. Формування структури починається з розподілу цілей проекту істотно менші блоки робіт, до досягнення найменших позицій, які підлягають контролю. Така деревообразующая структура дозволяє розбити загальний обсяг за проектом робіт на піддаються управлінню незалежні блоки, які передані під управління окремих фахівців, несучих відповідальність право їх завершення, встановлюючи логічно між ресурсами компанії та об'єктами робіт, які мають здійснити. Що стосується реальним проектам структура розбивки проекту полягає у поєднанні поділу на: 1.компоненты продукції проекту; 2.этапы життєвого циклу; 3.элементы організаційної структури. Основні завдання: -розбивка проекту на піддаються управлінню блоки; -розподіл відповідальності за різні елементи проекту й ув'язка робіт зі структурою організації (ресурсами); -оцінка необхідних витрат, коштів, часу й матеріальних ресурсів; -утворення єдиної бази щодо планування, складання кошторисів й контролю над витратами; -ув'язка за проектом робіт і системи ведення бухгалтерських рахунків компанії; -перехід загальних цілей до конкретних завданням; -визначення комплексу робіт (підряду). Процес структуризації: -визначення проекту -рівень деталізації -структура процесу -організаційну структуру (охоплення всіх його учасників і оточення проекту) -структура продукту -план бухгалтерських рахунків -структура розбивки проекту -генеральний план (зведений, деталізований у процесі) -матриця розподілу відповідальності -робочий план бухгалтерських рахунків -робочий мережевий графік -система «наряд завдань» -система звітності і функцію контролю
3.Алгоритмы структуризації інвестиційного проекту. Методи структуризації проекту: 1. «згори донизу», т.е.определяются спільні завдання, основі яких далі здійснюється деталізація рівнів проекту; 2. «знизу вгору» - визначаються приватні завдання, та був узагальнюються; 3. «дерево цілей» - це графи, схеми, що дають, як генеральна мета проекту розбивається на подцели наступного рівня. Цілі формуються з верхнього рівня, та був послідовно мети нижчих рівнів, «котрі розкривають» безпосередньо попередні їм мети вищого рівня. 4.«Дерево рішень» - графи, схеми, відбивають структуру, завдання, оптимізації многошагового процесу. «Гілки дерева» - події, вузли (вершини), точки, у яких виникла потреба вибору. 5.«Дерево робіт» - окрема стадія планування, частина спільної роботи у проекті. Нові рівні легко додаються наступних стадіях проекту. Нижні рівні «дерева» відповідають пакетів робіт – це останні елементи підрозділів, які відповідають підрядчики чи відповідний відділ організації. Пакет робіт є самостійною фінансової одиницею. Він містить у собі кошторис, бюджет, звіт про витрати. Мережний графік грунтується на пакетах робіт. Мережний графік дозволяє рациональ але здійснювати весь управлінський процес, планувати, організовувати, координувати і контролювати будь-який комп лекс робіт, забезпечуючи ефективне використання грошових і материаль ных ресурсів. 
4.Инвестиционный проект та його оточення. Інвестиційний проект – це комплекс взаємозалежних заходів, виділені на визначення цілей у пр...Сторінка 1 з 4 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Організація робіт з інвестиційним проектом
  • Реферат на тему: Проектування ІНФОРМАЦІЙНОЇ системи Життєвий цикл ІС
  • Реферат на тему: Оточення проекту
  • Реферат на тему: Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту 2
  • Реферат на тему: Життєвий цикл проекту