Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Страховий менеджментСОДЕРЖАНИЕ Страхування – це... Сутність і функції страхування Роль страхування у сучасних умовах Страхова компанія. Функції страхової компанії Організація та інформаційний процес управління. Функції управління Процес ухвалення рішення Моделі та фізичні методи прийняття рішень ВЫВОД
1. СТРАХУВАННЯ Страхування — економічна категорія, система економічних відносин, куди входять сукупність форм і методів форми рования цільових фондів коштів і їх використання відшкодування збитків, обуслов ленного різними непередбачуваними неблаго приємними явищами (ризиками). Выражает функції формування спеціалізованого страхового фонду; відшкодування збитків; преду преждения страхового випадку. Розрізняють особисте, майнове страхо вание страхування відповідальності. За формою проведення то, можливо акціонерне, взаємне і державне страхування. Осо бую групу відносин становить медицин ское страхування. 1.1. Сутність і функції страхування. При здійсненні страхової захисту методом страхування формується складна система економічних відносин мають специфічні ознаки, що різнять цю категорію від категорії фінансів України й кридита . 4 істотних ознаки страхових відносин: Страхові відносини обумовлені наявністю страхового ризику, здатного завдати матеріальний чи іншого збитки.; Замкнена розкладка шкоди між учасниками страхування. Перерозподіл шкоди як і просторі, і у часі; Возвратность страхових внесків у тій їхній частині що призначалася на виплати страхове відшкодування ( Возвратность здійснюється за портфелю загалом). Ці чотири ознаки дають можливість сформулювати дефініцію страхування. Страхування - сукупність особливих замкнутих перераспределительных від ношень між його учасниками щодо формування, з допомогою денеж ных внесків, цільового страхового фонду, покликаного забезпечити виплат страхове відшкодування (забезпечення) юридичним і фізичних осіб в разі настання страхового випадку.. Матеріальним носієм категорії страхування є страхової фонд, котрі можуть формуватися трьома методами: Централізований (загальнодержавні резервні фонди); Децентрализованный ( самострахование ); Страхування (як такий). Наявність спец орг-ии , формує страхової фонд. Функції страхування: На рахунок функцій страхування немає єдності думок у вітчизняної літературі. Відмінність позиціях зумовлені основному ставленням до страхування як до самостійної економічної категорії. Якщо страхування визнається подкатегорией фінансів, вона наділяється функціями фінансів з тієї причини, що приватне може мати інші функції, ніж ціле. Якщо ж страхування – самостійна категорія, воно надляется такими функціями: формування спеціалізованого страхового фонду коштів відшкодування збитків й матеріальне забезпечення громадян попередження страхового випадку і мінімізація збитків. 1.2. Роль страхування у сучасних умовах. Страхування - стабілізатор ринку, т. до. відбувається перенесення ризику на професіонала. Роль страхування у формуванні інвестиційного капіталу Страхування формує ринок праці. Страхування вносить значний внесок у формування платежеспо собного попиту Стимулювання розвитку НТП захист нових високо ризикових технологій, пряме фінансування наукових розробок, Страхування – социально-значимая галузь (пенсійне, медицин ское , відповідальності роботодавця) Участь страховика у фінансуванні попередить заходів; Успіх страховиків сприяє збільшення дохнув частини бюджету. Спеціальні дослідження області психології показали, у країні у якій однією сім'ю припадає у середньому більше 5 договорів страхування знижується соціальна напруженість у суспільстві.
2. Страхова компанія. Функції страхової компанії Страхові компанії - це фінансові посередники, що спеціалізуються на наданні страхових послуг. Їхню діяльність полягає у формуванні виходячи з договорів із юридичними і фізичними особами (через продаж страхових полісів) спеціальних грошових фондів, у тому числі здійснюються виплати страхувальників коштів у обумовлених розмірах у разі наступу певних подій (страхових випадків). Функції страхової компанії: Захисна функція страхування. Ця група функцій обумовлена реалізацією страховиком функції страхування, що з наданням страхової захисту: створення страхового фонду на мікрорівні в адекватному їй масштабі; використання цього фонду на виплату страхове відшкодування; формування страхового портфеля (тобто. предмети і об'єкти страхування + формування грошового фонду їхнього покриття) Група функцій, пов'язані з тим, що стр...Сторінка 1 з 4 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Економічна необхідність, функції та роль страхування в умовах ринкової екон ...
  • Реферат на тему: Види страхування
  • Реферат на тему: Економічна сутність страхування, класифікація страхування
  • Реферат на тему: Функції страхування 2
  • Реферат на тему: по Страхуванню 2