Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Методологічні основи інвестування, економічна сутність і формиКонспект лекцій з предмета:
«Інвестування»
Методологічні основи інвестування, економічна суть і стала форми.
1. Поняття інвестицій, інвестиційної діяльності. 2. Форми інвестицій. 3. Інвестиційний процес та її стадії. 4. Інвестиційний ринок. Інфраструктура ринку інвестиційних товарів. 5. Правове і макроекономічне регулювання інвестиційної діяльності.
1. Поняття інвестицій, інвестиційної діяльності. У 90-х роках з початком трансформації економіки економічну літературу, і господарську практику ввійшло поняття інвестицій. Спочатку сприймали її як синонім поняття капітальне вкладення, проте, у світі поняття інвестицій є значно більше широким. У деяких країнах, зокрема у США, інвестиції ототожнюють з купівлею цінних паперів чи зберіганням грошей до банку. У Законі України «Про інвестиційної діяльності» інвестиційними називаються всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які у об'єкти підприємницької роботи і решта видів діяльності, у яких створюється прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект. Відповідно до Закону України «Про інвестиційної діяльності» до майновим і інтелектуальних цінностей відносять: гроші, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінних паперів; рухоме і нерухомого майна; майнових прав які з авторського права, досвід минулого і інші інтелектуальні цінності; сукупність технічних, технологічних навичок, виробничого досвіду, але незапатентованные (ноу-хау); права користування землею та інші цінності. У в західній літературі при характеристиці інвестицій наголошувати робиться на прагнення до підвищенню ринкову вартість підприємств (наприклад, лауреат нобелівської премії Шарп вважає, що в широкому розумінні інвестиції означають розлучитися з грішми сьогодні, щоб отримати більшу суму у майбутньому). Інвестиційна діяльність у законі «Про інвестиційної діяльності» окреслюється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави за реалізації інвестицій.
2. Форми інвестицій. Форми інвестицій різноманітні, які класифікація залежить від використовуваного критерію. З погляду зв'язки Польщі з національним доходом (і з джерелом інвестування) виділяють валові і чисті інвестиції.
Залежно від джерела фінансування інвестиції може бути рахунок власних, позикових і залучених коштів.
По формам власності: державні; колективні; приватні.
У регіональному аспекті інвестиції діляться на: внутрішні, іноземні, зарубіжні.
Залежно від термінів: довгострокові, середньострокові, короткострокові.
Найважливішим розподілом інвестицій за формами є розподіл інвестицій на фінансові та реальні.
Останніми роками у економічній літературі виділяють: інноваційні і інтелектуальні інвестиції.
3. Інвестиційний процес та її стадії. Об'єктивною основою інвестиційної діяльності є інвестиційний процес, який протягом часу здійснення інвестицій й як комплекс заходів від часу прийняття рішень до виходу проектні показники і окупність вкладень. Розмаїття інвестиційних циклів, їхню взаємодію зумовили широке використання й у науці, і практично інвестиційного процесу, що по зв'язують з і реалізацією інвестиційних проектів.
Інвестиційні проекти мають кілька стадій: 1) Мотивація інвестиційної діяльності; 2) Обгрунтування діяльності інвестицій; 3) Фінансування інвестицій; 4) Освоєння інвестицій; 5) Запровадження об'єкта на дію; 6) Інвестування відновлення та розвитку виробництва.
Інвестиційний процес вимагає поглибленого дослідження та його результативність, масштабність пов'язані з інвестиційним кліматом держави.
4. Інвестиційний ринок. Інфраструктура ринку інвестиційних товарів. У широкому розумінні інвестиційний ринок – це сукупність попиту й пропозиції на інвестиційні продукти, механізм взаємодії учасників (інвесторів, емітентів (продавців), посередників).
На інвестиційному ринку присутні: попит; конкуренція; ціна.
Вивчення інвестиційного ринку передбачає такі етапи: 1) Вивчення макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. 2) Вивчення привабливості галузей (підгалузей). 3) Вивчення привабливості регіонів. 4) Вивчення привабливості окремих компаній, і фірм.
Є багато різних класифікацій ринку, загальний підхід відсутня. Інвестиційний ринок – це система, що включає у собі: 1) суб'єкти (інвестори, підрядчики, проектні організації); 2) об'єкти (матеріальні, нематеріальні); 3) інфраструктуру; 4) ринковий механізм; 5) контроль з боку держави над діяльністю ринкового механізму...Сторінка 1 з 10 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Проблема інвестицій у сучасному світі
  • Реферат на тему: Інвестиції та їх роль в політиці світу
  • Реферат на тему: Поняття і види інвестицій 2
  • Реферат на тему: Інвестиції та інвестиційна діяльність
  • Реферат на тему: Шпаргалки з Фінансів і кредиту