Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Внутрішні і зовнішні джерела інвестицій 2ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3 1.ИНВЕСТИЦИИ У РФ: АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ БАЗЫ І ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦІЙ 6 1.1. Поняття іноземних інвестицій та його правової статус і в РФ 6 1.2. Динаміка іноземних інвестицій у РФ 20 2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ І РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ У РОСИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦІЇ 40 2.1. Інвестиції, як головний чинник сталого розвитку економіки Росії 40 3. ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ЕКОНОМІКУ ХАБАРОВСКОГО КРАЮ 48 3.1. Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльність у цілому в Росії 48 3.2. Виявлення труднощів і розвитку інвестиційної діяльності Росії 50 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ І ЛІТЕРАТУРИ 58
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Однією з найгостріших проблем сучасної Росії є досягнення динамічно що розвивається економіки. Серед чинників, надають безпосереднє вплив на динаміку економічного розвитку, вирішальна роль, безсумнівно, належить інвестиціям, котрі так само визначають майбутнє країни загалом, окремого суб'єкта господарювання, є локомотивом у розвитку і вимагають додаткового дослідження як у макро-, і на мікрорівні. У ситуації інвестиції виступають найважливішим інструментом здійснення структурних зрушень на народному господарстві, впровадження сучасних досягнень науково-технічного прогресу, підвищення якісних показників господарську діяльність. Активізація інвестиційного прогресу одна із найдійовіших механізмів подальших соціально-економічних змін у Росії. Аналіз російської економіки показує позитивні зрушення у розвитку, які у останні роки. Разом про те, завдання залучення й ефективність використання інвестицій актуальний. У умовах особливу значимість отримує грамотна інвестиційна політика підприємств, джерело якої в узгодженні інтересів всіх учасників інвестиційного процесу. У цій нічого для будь-якого підприємства актуальні питання пошуку ефективних джерел залучення інвестицій, розробки нових підходів до оцінювання і підвищенню інвестиційній привабливості господарюючого суб'єкту, визначення рівня інвестиційного потенціалу ємності, і навіть ефективне використання інвестиційних ресурсів підприємства. Це своє чергу вимагає кардинальних змін у методологічних підходах, і методах аналізу інвестицій і ними. Розвиток сучасної економіки вимагає подальшої розробки підходів до оцінювання і аналізу інвестиційного стану господарюючого суб'єкту, що дозволить визначити варіантність, стратегію його розвитку. Це загалом обумовило вибір теми і основні напрямки дослідження. Дослідження цієї проблеми спирається використання праць вітчизняних і зарубіжних економістів, які залежно від які розглядають у дипломної роботі проблем можна поєднати до груп робіт з методології оцінки й аналізу інвестиційного гніву й здійснення аналізу інвестиційної діяльності. Сучасні економічні та загальнонаукові концепції у сфері аналізу та підвищення інвестиційної привабливості і активності викладені у роботах наступних вітчизняних і іноземних авторів: Р. Бирмана , І. Бланка, Л. Валинуровой , М. Захарової, Про. Казакової, У. Ковальова, З. Конторовича , Еге. Крилова, А. Машкіна, І. Ройзмана , Р. Савицкой , До. Щиборща та інших вчених. Проблеми формування інвестиційного потенціалу на мікро- і макрорівнях розглядали такі вчені, як М. Климович, У. Красовський, З Рясков , М. Сенюшкин , І. Тюнер , Т. Хачатуров та інших. Метою курсової роботи є підставою вивчення інвестицій та його видів. Досягнення зазначеної мети було поставлено такі: поняття іноземних інвестицій та його правової статус і в РФ; міжнародна інвестиційна політика РФ; динаміка іноземних інвестицій у РФ; інвестиції, як головний чинник сталого розвитку економіки Росії; проблеми і перспективи розвитку інвестиційної діяльність у цілому в Росії. Теоретичною й методологічною основою дослідження з'явилися концептуальні положення, представлені у класичних і сучасних роботах зарубіжних і російських вчених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, законодавчі і нормативні акти Російської Федерації. Після обробітку фактичного матеріалу використовувалися такі дослідницькі методи, як діалектичний, сравнительно-исторический , системно-функциональный , логічний. Застосування зазначених методів дозволило забезпечити обгрунтованість проведеного аналізу.
1.ИНВЕСТИЦИИ У РФ: АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ БАЗЫ І ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦІЙ
1.1. Поняття іноземних інвестицій та його правової статус і в РФ
Інвестиції мають особливе значення для соціально-економічного розвитку загалом,...Сторінка 1 з 20 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку Росії 2
  • Реферат на тему: Аналіз джерел іноземних інвестицій в економіку Росії
  • Реферат на тему: Іноземні інвестиції в Росії 6
  • Реферат на тему: Проблема інвестицій у сучасному світі
  • Реферат на тему: Проблеми та шляхи активізації інвестиційної діяльності шляхом залучення іно ...