Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Діяльність ломбардів як специфічних кредитних установЦентральний банк Російської Федерації (Банк Росії) Освітнє установа Хабаровская банківська школа (коледж)
ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУЮ РОБОТУ на уроках «ФІНАНСИ, ДЕНЕЖНОЕ ЗВЕРНЕННЯ І КРЕДИТ» Студентки Власенко Карины Олександрівни Курс II Група 24 Спеціальність 080108 «Банківська справа» Тема курсової роботи: Діяльність ломбардів як специфічних кредитних установ. Розвиток ломбардного бізнесу у Російської Федерації Перелік питань, які підлягають розробці: Теоретична частина: Роль та призначення діяльності ломбардів над ринком кредитних послуг. Розвиток діяльності ломбардів в різних етапах економіки. Основні учасники. Управління і організація . Практична частина: Діяльність сучасних ломбардів як специфічних кредитних установ. Функції ломбардів. Види операцій та послуг. Страхування майна. Реалізація майна боржника. Доходи й витрати. Розвиток ломбардного бізнесу у Російської Федерації. Иллюстративный матеріал: Символ Будинку Ломбардії. структура ломбардного бізнесу у Москві. Прибуток сучасного ломбарду
Рекомендуемая література: Закон Російської Федерації «Про заставу» Федеральний закон «Про суспільствах із обмеженою відповідальністю» з цим і дополнениями.Материалы з електронного ресурсу
Керівник: Кисельова Наталя Леонідівна Термін закінчення виконання курсової роботи: 03 квітня 2006 р. Дата видачі завдання на курсову роботу 01 лютого 2006 р.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Ломбардный бізнес є найстарішим фінансовим бізнесом. Нині ломбарди як спеціалізовані кредитно-фінансові інститути надають физичес-ким особам послуги, які стосуються розряду кредитних операцій, чим є альтернатива банківським установам, оскільки стосунки між клієнтом і ломбардом щодо прості та не вимагають додаткових витрат по обидва боки. Тому можна казати про деякою конкуренції за приваблювання клієнтів між банком і ломбардом. Гадаю, тема моєї курсової роботи актуальна, що з початком научно-те-хнической революції ломбардний бізнес протягом останніх 10 років змінився більш, як попередніх сторіччя існування. За сучасних умов ломбардна галузь спрямовано максимальне задоволення різнобічних потреб клієнта, вже звикла до високого рівня сервісу за іншими сферах споживання. Останніми роками популярність ломбардів зростає в усьому світі, зокрема такі экономии-чески розвинених країн, як США, Німеччина, Великобританія, Швеція, Японія. Специ-альные маркетингові дослідження, проведені на замовлення Національної асоціації ломбардів США, показали, що майже 20% населення навіть у розвинених країн немає банківських рахунку також, відповідно, немає одержати кредит у банку. Росії цей показник майже 3 разу вищу, і попит на фінансові послуги ломбардів зростає з кожним роком. За виконання курсовою роботою я поставила за мету простежити роль та призначення діяльності ломбардів над ринком кредитних послуг, і навіть діяльність сучасних ломбардів як специфічних кредитних установ. Мала ряд завдань: простежити розвиток діяльності ломбардів в різних етапах економіки; розглянути управління економіки й організацію діяльності, і навіть основних учасників; охарактеризувати функції ломбардів, види операцій та послуг; розкрити сутність страхування майна, реалізації майна боржника. Походження прибутків і витрат; спрогнозувати розвиток ломбардного бізнесу у Росію. Моя курсова робота і двох розділів. У -першому, я показала сутність теоретичних основ у сфері зародження , становлення та молодіжні організації діяльності ломбардів. У –другому розділі розкрила широкий, спектр послуг, наданих сучасними ломбардами, специфіку оформлення угод, і навіть передумови подальшого розвитку цього бізнесу у Росії. Методологической основою виконання курсової роботи послужили: федеральні закони, законодавчі і нормативні акти федеральних органів влади, матеріали періодичної преси, дані електронної мережі інтернет. Моя курсова робота написана на 30 сторінках і має 1 таблицю, 2 Шевченкового малюнка і 2 докладання.
1. РОЛЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДОВ НА РИНКУ КРЕДИТ...Сторінка 1 з 12 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Посередницька діяльність ломбардів та інших фінансових компаній
  • Реферат на тему: Правові основи діяльності банків та інших кредитних організацій
  • Реферат на тему: Роль Росії в діяльності міжнародних фінансових і кредитних інститутів і її ...
  • Реферат на тему: Центральні банки виникнення, розвиток, роль в економіці та банківській сист ...
  • Реферат на тему: Правове становище кредитних організацій