Теми рефератів:

Місце для реклами

...

Реклама

Реферат Фінансовий результат страхової діяльності 2МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

( РГТЭУ )

ОМСКИЙ ІНСТИТУТ ( ФИЛИАЛ )

Кафедра «Фінанси і кредиту»

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

реєстраційний номер
_________________

(заповнює фахівець із навчально-методичної роботі навчального відділу)

Тема: Фінансовий результат страхової діяльності

варіант № 1

з дисципліни «Страхування»

студентки Бисикеевой Сании Ромазановны 3 курсу заочно скороченою форми навчання

за фахом 080105 «Фінанси і кредиту»

номер залікової книжки Ф-08-110

Рецензент: Шевченка Ольга Юріївна, доцент

_______________________________ «____»________________2011 р.

(підпис)

Контрольна робота ( зачтена/не зарахована)

__________________________

(підпис)

Омськ – 2011

Зміст

Запровадження

3

1. Класифікація і склад доходів страхової компанії

4

2. Класифікація і склад витрат страхової компанії

8

3. Порядок формування прибутку страхової компанії

12

4. Загальна характеристика фінансової стійкості страхової компанії

13

5. Загальна характеристика платоспроможності страхової компанії

16

Укладання

18

Практична частина

19

Библиографический список

22


Запровадження

Страхування - система страхової захисту від можливого наступу різноманітних ризиків. Воно є спосіб відшкодування страховиком збитків постраждалим шляхом їх розподілу між всіма страховиками. Страховщик формує з допомогою страхових внесків всієї сукупності страхувальників страхової фонд, кошти в разі настання страхових подій спрямовує на страхові виплати. Звідси, страховик є лише посередником у цій системі міжнародних взаємин, причому на відповідальності якого тривалий час перебувають великі суми коштів. Тому є дуже важливим забезпечення її фінансової стійкості й платоспроможності.

Страхування у менш розвиненій ринкової економіки виконує роль економічного стабілізатора, захисту випадкових втрат. Страхування може застосовуватися в організацію страхової захисту різних галузей народного господарства, фінансового забезпечення безперервності виробничого процесу у умовах різноманітних надзвичайних подій, і навіть задля збереження рівня добробуту громадян. З іншого боку, страхування включено до сфери фінансово-кредитних відносин, і отже, може саме надавати що регулює вплив на воспроизводственный процес.

Це питання набуває найбільшу актуальність у сприйнятті сучасних російських умовах. Переважна більшість страховиків немає достатнього досвіду роботи, відсутня достовірна статистика, тому більшість прийнятих страхування ризиків потрібної ступеня не вивчені.
1. Класифікація і склад доходів страхової компанії

Економіка страхової організації, як будь-який інший підприємницької структури, будується за принципами порівняння в грошової форми доходів від страхової роботи і витрат, пов'язані з її здійсненням. Соизмерение прибутків і витрат дозволяє оцінити ефективності роботи страхової організації.

Позитивна відмінність між статками і видатками показує прибуток, що є основою гарантованого виконання зобов'язань перед страховиками та інші контрагентами й у сталого розвитку страхової організації.

Теоретично поняття доходу розглядається з наступних позицій. У широкому значенні доходом страховика називається сукупна сума грошових надходже...Сторінка 1 з 11 | Вперед

Схожі реферати:


  • Реферат на тему: Поняття витрат і доходів страхової організації
  • Реферат на тему: Фінансовий результат страхової діяльності
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік в страхових організаціях 3
  • Реферат на тему: Фінансові основи страхової діяльності 3
  • Реферат на тему: Доходи і витрати страхової компанії 2